Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Abirateron verhoogt overleving

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011
De androgeenbiosyntheseremmer abirateron verlengt de overleving van patiënten met gemetastaseerd castratieresistente prostaatkanker die eerder behandeling met chemotherapie kregen.

Dit blijkt uit Canadees onderzoek [N Engl J Med. 2011;364(21):1995-2005]. Van de 1195 patiënten ondergingen er zo’n 800 behandeling met abirateron en bijna 400 kregen een placebo. Na een follow-up van gemiddeld 12,8 maanden was de overleving in de abiraterongroep 14,8 maanden versus 10,9 maanden in de placebogroep. Ook alle secundaire eindpunten, zoals progressievrije overleving en de tijd tot PSA-progressie, vielen uit in het voordeel van de behandelde groep.

Document acties

Back to top