Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP en ZN presenteren advies prestatiebeschrijvingen

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011
De KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben advies uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de formulering van de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Naar verwachting zal de NZa op 1 juli de inhoud van de prestatiebeschrijvingen definitief vaststellen.

De KNMP heeft de afgelopen maanden, in samenwerking met ZN, een pilot uitgevoerd rond de prestatiebeschrijvingen. Deze vormen vanaf 2012 de basis voor de bekostiging en de vrije tarieven in de farmaceutische zorg. De pilot had als doel een inhoudelijk advies te geven aan de NZa, die verantwoordelijk is voor de prestatiebeschrijvingen. De uitkomsten van de pilot staan in de rapportage Resultaten pilot prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg. Hierin staan de adviezen voor aanpassingen van de huidige formulering van de prestatiebeschrijvingen en een aantal algemene adviezen en overwegingen.

 

Voor de uitkomsten van de pilot, zie de rapportage Resultaten pilot prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg. Het rapport is te downloaden op knmp.nl.

Document acties

Back to top