Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Regisseur

PW Magazine 25, jaar 2011 - 23-06-2011 | door Loraine Lie-A-Huen
column

Eind mei nam ik deel aan de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen. Daar raakte ik geïnspireerd door het toekomstbeeld dat de stakeholders de ziekenhuisapotheker gunnen, namelijk de rol van regisseur van specialistische farmaceutische patiëntenzorg.

In het verleden was ik als directeur Zorg van een zorgverzekeraar betrokken bij de eerste stappen in de ontwikkeling van de zorgverzekeraar naar de toekomstige regisseur van de gezondheidszorg. Uit deze ervaring weet ik wat van een regisseur wordt verwacht. Regisseur zijn in een tijd van marktwerking in de gezondheidszorg betekent: overzicht hebben van alle medicatieprocessen, professionals verantwoordelijk maken, hen aanspreken en in geld afrekenen op hun output, processen zodanig inrichten dat de patiënt er beter van wordt, concurrenten de loef afsteken en je bereikte resultaten met trots publiceren op het internet, in de krant, in tijdschriften et cetera.

Dit beeld vraagt een andere houding en ander gedrag van de (ziekenhuis)apotheker. Kernelementen daarin zijn voor mij:

• focussen op specifieke patiëntengroepen;

• vertrouwen geven en verdienen als regisseur van het integrale medicatieproces in de totale keten;

• in multidisciplinair verband meer bereiken met minder geld door zakelijke verhoudingen aan te gaan;

• nog transparanter worden in de bereikte resultaten en daarop aanspreekbaar zijn.

Nu we na jaren keihard werken in ziekenhuisfarmacieland de backoffice meer en meer geborgd lijken te hebben, wordt het tijd vol zelfvertrouwen naar buiten te treden en als behandelaar smoel te krijgen bij de patiënt. Het is en blijft een mooie uitdaging om als apotheker in het ziekenhuis werkzaam te zijn.

Document acties

Back to top