Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Papier

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Léon Tinke
Bij dit PW

In januari van dit jaar heeft de KNMP het Witboek Farmacie gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst in de Rode Hoed te Amsterdam. In het Witboek hebben apothekers hun ambities aan het papier toevertrouwd. Ambities die zich met name richten op het verder verbeteren van veilig, effectief en doelmatig medicijngebruik voor de patiënt. Een belofte voor de toekomst.

Van hoog tot laag is dit niet onopgemerkt ­gebleven.

Een belofte is mooi, maar papier is geduldig. Als rechtgeaarde Feyenoord-fan – inderdaad ik heb in meerdere opzichten een lastig jaar achter de rug – spreekt het credo 'geen woorden, maar daden' mij zeer aan. Met het Nationaal Routeplan Farmacie geeft de KNMP hieraan gevolg. Met het Nationaal Routeplan Farmacie zet de KNMP haar schouders onder de vertaling van de ambities van het Witboek van papier naar de praktijk. Met concrete initiatieven zoals de introductie van het kwaliteitsprofiel voor apotheken, de landelijke pilot rond medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden, de beroepsrichtlijnen die de farmaceutische zorg volgens de actuele stand van de wetenschap en praktijk beschrijven, of de landelijke deelname van apotheken aan de Long- en Dia­betesweek. Dat doet de KNMP samen met de apothekers die bij haar vereniging zijn aangesloten en daarbij zoekt de KNMP nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen: patiënten, andere zorgverleners, verzekeraars, overheid en industrie.

Van papier naar praktijk is één, maar uiteindelijk gaat het om de stap van de praktijk naar de patiënt. Het ultieme doel is de erkenning van de apotheker als zorgverlener van de patiënt en als expert in veilig medicijngebruik. Oftewel van Rode Hoed naar petje af!

En natuurlijk, daarbij helpt het ook als we onze kostbare zorg niet verstoppen met administratief gedoe en papieren rompslomp. Want van papier wordt uiteindelijk niemand beter.

Document acties

Back to top