Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 08, jaar 2011

25 februari 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Open mind

redactioneel

25-02-2011 | door edbos

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

25-02-2011 | door pw

Longweek in de apotheek

De KNMP organiseert samen met het Astmafonds in mei 2011 de Longweek in de apotheek.

25-02-2011 | door pw

Griepinterventie loont

Omdat de beschikbare financiële middelen binnen de gezondheidszorg niet oneindig zijn, is het belangrijk de kosteneffectiviteit van interventies te onderzoeken. Anna Krabbe-Lugnér heeft in haar promotieonderzoek laten zien dat het inzetten van vaccinaties en antivirale middelen bij een grieppandemie kosteneffectief is.

25-02-2011 | door Linda de Graaf

‘Lenen moeilijker en duurder’

Voor financiering moeten apothekers tegenwoordig eigen vermogen meebrengen. Het vertrouwen van banken in de sector is op een dieptepunt. Als geldverstrekkers uiteindelijk met een lening over de brug komen, moet daarover een hoge rente worden betaald.

25-02-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Wintergeneesmiddelen

Doxycycline en amoxicilline voeren de lijst wintergeneesmiddelen in 2010 aan. Apothekers verstrekten deze middelen naar verhouding veel vaker in de winter dan in de rest van het jaar.

25-02-2011 | door pw

SIG Productzorg en Bereiden

Elke apotheek heeft te maken met problemen rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het voor toediening gereedmaken, het bewaren en transporteren van geneesmiddelen en het organiseren van recalls. Kortom: productzorg.

25-02-2011 | door Louise de Wolf en Oscar Smeets

Beleidsprogramma’s zorgen voor samenhang

Apothekers moeten werken met richtlijnen, aan medicatie-overdracht, prestatiebeschrijvingen, ketenzorg, ICT-aanpassingen … Heeft u nog het overzicht? De KNMP-beleidsprogramma’s Medicatieveiligheid en Farmaceutische Zorg moeten daarom zorgen voor zoveel mogelijk samenhang en afstemming met het veld. “Deze programma’s gidsen apothekers naar 2012.”

25-02-2011 | door pw

Open minded

Verzekeraar Zilveren Kruis heeft een servicepunt geopend in Apotheek Het Raan in Raalte. Verzekerden kunnen daar terecht voor al hun vragen. Apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl is er blij mee: “Hierdoor komen meer mensen naar de apotheek.”

25-02-2011 | door nettekoven

Blij met vraagbaak TIS

Zowel het Informatorium als het Farmacotherapeutisch Kompas geven lang niet altijd uitsluitsel voor het gebruik van een geneesmiddel bij zwangerschap. De Teratologie Informatie Service van het Lareb of een medisch specialist kan dan uitkomst bieden.

25-02-2011 | door nettekoven

Wat telt is de inhoud van de cel

Nucleosideanalogen zijn pas actief nadat ze binnen een cel zijn omgezet naar hun trifosfaatvorm. Mate en snelheid van omzetting kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. Door meting van de trifosfaatvorm in cellen weten we nu waarom deze geneesmiddelen bij sommige patiënten onwerkzaam zijn en bij andere juist toxisch.

25-02-2011 | door Robert Jansen, Hilde Rosing, Jan Schellens en Jos Beijnen

Paclitaxel herstelt dwarslaesie in muizen

Een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker, paclitaxel, bevordert het herstel van zenuwcellen bij muizen met een dwarslaesie. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer prof. dr. Casper Hoogenraad, hoogleraar celbiologie aan de Universiteit Utrecht. Drie vragen aan Hoogenraad.

25-02-2011 | door nettekoven

Nieuwe optie bij C. difficile-infectie

Het nieuwe antibioticum fidaxomicine is even effectief als vancomycine bij de behandeling van darminfecties met Clostridium difficile. Verder keerde de infectie minder vaak terug na gebruik van het nieuwe middel. Dit blijkt uit Noord-Amerikaans onderzoek.

25-02-2011 | door nettekoven

CHMP positief over cabazitaxel

Jevtana (cabazitaxel) heeft een positief advies gekregen van het CHMP.

24-02-2011 | door nettekoven

Eribuline nieuwe optie bij borstkanker

De CHMP heeft positief geadviseerd over Halaven (eribuline), voor patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker die niet goed reageren op minimaal twee behandelingen met chemotherapeutica.

24-02-2011 | door nettekoven

Fingolimod krijgt positief advies

Het CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor Gilenya (fingolimod). Het orale middel is bedoeld voor mensen met multipele sclerose.

24-02-2011 | door nettekoven

Verdachte dialysevloeistoffen blijven beschikbaar

Om een tekort te voorkomen, laat de firma Baxter de mogelijk met endotoxines verontreinigde dialysevloeistoffen Dianeal, Nutrineal en Extraneal voorlopig op de markt.

24-02-2011 | door nettekoven

Virus mogelijk oorzaak diabetes 1

Infectie met enterovirussen geeft een verhoogde kans op diabetes type 1.

24-02-2011 | door nettekoven

Gevoeligheid E. coli onveranderd

De gevoeligheid van E. coli-stammen bij Nederlandse vrouwelijke patiënten met ongecompliceerde urineweginfectie is in vijf jaar niet veranderd.

24-02-2011 | door nettekoven

Dosering OTC-drank onder de maat

De gebruiksinstructies en de doseringshulpmiddelen die bij Amerikaanse pedriatische OTC-dranken zijn bijgesloten zijn vaak verwarrend voor ouders.

24-02-2011 | door nettekoven

Naar vollediger zorg

Diverse partijen uit de farmacie, verenigd in het Implementatie Platform, maken zich sterk voor de invoering van KNMP-richtlijnen voor apotheekzorg in 2011. Wat betekenen deze voor apothekers? Vier vragen aan apotheker Evelyn Schuil-Vlassak van de Samenwerkende Apotheken Bollenstreek.

23-02-2011 | door marcdl

Poll: prescriptie door PA’s

Tweederde van de apothekers – 66% – vindt dat gespecialiseerde physician assistants (PA’s) zich eerst maar eens moeten bewijzen, voordat ze mogen gaan voorschrijven.

23-02-2011 | door marcdl

Calimero

column

22-02-2011 | door Claudia Rijcken

Apotheken Mediq sluiten 2010 goed af

Mediq heeft over 2010 een bedrijfsresultaat geboekt van €114,5 miljoen. Het resultaat van Mediq Apotheken Nederland kwam uit op € 27 miljoen. Dat betekent een stijging van 46% ten opzichte van 2009. Het bedrijfsresultaat bij Apotheken Nederland steeg in het vierde kwartaal van € 4,2 miljoen tot € 8,9 miljoen.

17-02-2011 | door groeneveld

KNMP wil in fasen naar vrije tarieven

De overgang naar zorgprestaties en vrije tarieven in 2012 moet gefaseerd plaatsvinden. Daarvoor pleit voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Smits is dit van groot belang voor de patiënt.

16-02-2011 | door groeneveld
Back to top