Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CHMP positief over cabazitaxel

PW Magazine 08, jaar 2011 - 24-02-2011
Jevtana (cabazitaxel) heeft een positief advies gekregen van het CHMP.

Dit middel kan gebruikt worden voor de combinatiebehandeling met prednison of prednisolon bij patiënten met hormoonrefractaire, uitgezaaide prostaatkanker, indien eerder behandeld met docetaxel. Cabazitaxel werkt door verstoring van het microtubulair netwerk in de cel. Bijwerkingen zijn onder meer diarree, vermoeidheid, misselijkheid en neutropenie.

Document acties

Back to top