Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gevoeligheid E. coli onveranderd

PW Magazine 08, jaar 2011 - 24-02-2011
De gevoeligheid van E. coli-stammen bij Nederlandse vrouwelijke patiënten met ongecompliceerde urineweginfectie is in vijf jaar niet veranderd.

Dit blijkt uit Nederlands onderzoek [Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2858]. Wel steeg de prevalentie van extended-spectrum bètalactamaseproducerende stammen van 0,1% in 2004 tot 1% in 2009. Voor de studie werden 970 urinemonsters geanalyseerd. Hiervan waren er 785 (81%) positief; 72% daarvan werd veroorzaakt door E. coli.

Document acties

Back to top