Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Diverse richtlijnen over pijn verschenen

In de herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

PW09 - 28-02-2020 | door KNMP

Medicatiebewaking verbeteren

MFB-structuur in apotheekinformatiesystemen vanaf november operationeel.

Laurien Rook voelt zich als programmamanager MFB’s een spin in het web die ideeën van verschillende partijen bij elkaar brengt. “Ik wil het werk van apothekers makkelijker maken, door de medicatiebewaking te verbeteren.”

PW09 - 28-02-2020 | door Cindy Reinders

Kwaliteitsindicatoren 2019: indicatorgids beschikbaar

De indicatorgids openbare apotheken over 2019 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren start op 1 april 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 11 mei 2020.

PW09 - 28-02-2020 | door KNMP

Vallen

Valpreventie leeft onder apothekers. De KNMP-regiobijeenkomsten van de afgelopen weken werden goed bezocht. We kregen tips om in de apotheek ouderen te helpen bij het voorkomen van vallen. Maar we moeten niet alleen zorgen dat ouderen niet vallen, we moeten ook élkaar niet laten vallen.

PW09 - 28-02-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

‘Meer onderzoek vanuit openbare farmacie is heel positief’

Stichting KNMP-fondsen subsidieert publicatie proefschriften

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheek-praktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een financiële bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Dit heeft inmiddels tot een mooie verzameling onderzoeken geleid. “Interessant voor apothekers die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen, willen experimenteren met nieuwe werkvormen of zelf praktijkonderzoek willen gaan doen.”

PW09 - 28-02-2020 | door Karen Bos

Liefde voor het IM

Misschien nuttig die arts de jubileum-editie te sturen.

Het Informatorium Medicamentorum bestaat vijftig jaar, hoera! Dit dikke naslagwerk is niet meer weg te denken uit de apotheek. Wij gebruiken de papieren versie van het boek nog dagelijks, om een monitor te verhogen of om de projectie van de presentatie tijdens het FTO hoger op de muur te krijgen ...

PW09 - 28-02-2020 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Herexamen 2020 PW09

Wat voor informatie kun je niet vinden in een SmPC?

PW09 - 26-02-2020 | door Bianca Soree, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

Doseren mogelijk met ‘finger tip unit’

NHG actualiseert tabel Gebruiksvoorschriften

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in samenwerking met de KNMP en Z-Index de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25) geactualiseerd. Hierbij komen 89 eenheden te vervallen terwijl er twee nieuwe bijkomen. De wijzigingen in de tabel zijn per 1 maart 2020 aangepast in de G-Standaard.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Afronding ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk

De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. Momenteel is er voor dit traject nog geen breed gedragen bestuurlijk akkoord. Daarover heeft minister Bruno Bruins (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Dertien apothekers ontvangen certificaat intervisiebegeleider

Dertien apothekers zijn sinds 12 februari 2020 gecertificeerd intervisiebegeleider. De groep heeft de eenjarige opleiding ‘Coaches voor Farmacie’ gevolgd, met subsidie uit het StiPCO-budget. Hierdoor kunnen zij intervisiegroepen van collega’s begeleiden als coach.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Emotioneel shoppen

Kleding kopen is een emotioneel proces, volgens Bol.com. Niet rationeel zoals bij elektronica. Kleding moet bij je passen. Met Amazon voor de poort begeeft Bol.com zich nu ook op deze markt van product én beleving. Beleving is een onlosmakelijk onderdeel van het product geworden. Hoe men een product, een dienst ervaart, bepaalt of we het product willen gebruiken (willen hebben). Waar het bij de keuze van de klant eerst ging om een noodzakelijk product (graan), vervolgens om een handig product (brood) met extra dienstverlening (thuisbezorgd), gaat het nu om de ervaring bij het product (genieten van vers brood).

PW08 - 21-02-2020 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM

Samen afbouwen

Apotheker, huisarts en psycholoog begeleiden antidepressivagebruikers.

Samen met de huisarts en psycholoog bespreekt apotheker Kirsten van Biert-van Norel iedere maand de behandeling van antidepressiva­gebruikers. Die samenwerking pakt goed uit voor patiënten. “Als blijkt dat ze beter zijn ingesteld, neemt het enthousiasme alleen maar toe.”

PW08 - 21-02-2020 | door Frans van den Houdt

Toename aantal volwassen methylfenidaatgebruikers

Verdere afname te zien bij jonge gebruikers ADHD-middel

Openbare apotheken verstrekten in 2019 ruim 1,3 miljoen keer methylfenidaat aan 210.000 verschillende personen. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2018. De stijging geldt niet voor alle leeftijden, want bij de groep jongeren neemt het aantal gebruikers – zoals in de afgelopen jaren – verder af. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW08 - 21-02-2020 | door SFK

Zaterdagochtend

Gelukkig kreeg ik een patiënt die een potje Vicks wilde.

Het was een zaterdagsopening rond de feestdagen. Meestal kunnen twee assistenten de zaterdag prima aan met de apotheker op de achtergrond voor de vragen, het nakijken van de recepten, aannemen telefoon, overleg met ziekenhuis enzovoort. Door de feestdagen was het extra druk, dus ik ging meedraaien aan de balie.

PW08 - 21-02-2020 | door Jaap Dik, apotheker in Vianen

Wisselen

Als een minister meerdere keren het woord teleurstellend gebruikt en daar ook nog eens spijtig aan toevoegt in een brief aan de Tweede Kamer over het bestuurlijke traject ‘verantwoord wisselen van geneesmiddelen’, dan kun je gevoeglijk aannemen dat hij not amused is.

PW08 - 21-02-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW08

Hoeveel COPD-patiënten maken kritische fouten bij inhaleren?

PW08 - 19-02-2020 | door Kirsten Koehorst, Medisch Spectrum Twente, Maatschap Apotheken Haaksbergen en lid SIG Long

KNMP-bestuur royeert J.P.H.T. Prickartz

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer J.P.H.T. Prickartz met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden van het royement is een uitspraak van de rechtbank voor valsheid in geschrifte.

PW07 - 14-02-2020 | door KNMP

Gouden IM: 50 jaar betrouwbare informatie over geneesmiddelen

De vijftigste editie van het Infor­matorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees ontvangen het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie deze week per post. Bestellen kan via de KNMP-website.

PW07 - 14-02-2020 | door KNMP

Apothekersverleden

Apothekers denken na over hun positionering in de maatschappij. Over hoe zij kunnen bijdragen aan preventie, het krijgen van de juiste zorg op de juiste plek en over de continuïteit van de (farmaceutische) zorg.

PW07 - 14-02-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Drug rediscovery

Herontdekking van oud-molecuul.

Hoe een ‘oud’ molecuul, dat in de oncologie zijn diensten had bewezen, van hernieuwde waarde kan zijn voor patiënten met inflammatoire darmziekten, fascineert apotheker en medical director Else van de Poel van farmabedrijf Teva. Als het aan haar ligt, blijft het niet bij deze ene drug rediscovery.

PW07 - 14-02-2020 | door Annemiek Veelenturf

Document acties

Back to top