Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Geneesmiddelengebruik groeit vooral door vergrijzing

Toekomstig aandeel apotheekomzet bestemd voor senioren boven de 60%

Het geneesmiddelengebruik nam in 2014 met 2,9% toe. Vergrijzing en bevolkingsgroei zijn de belangrijkste oorzaken van deze stijging. 65-plussers namen 45% van het aandeel van de omzet van de openbare apotheek voor hun rekening. Op het hoogtepunt van de vergrijzing zal dat 61% bedragen.

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - door SFK

Afstand tot dienstapotheek is gemiddeld zeven kilometer

Bijna 20% patiënten legt meer dan tien kilometer af voor spoedrecept

De SFK onderzocht welke hemelsbrede afstand patiënten afleggen om in de avond, nacht of op zondag (spoed)medicatie op te halen. Ruim 80% van de patiënten betrekt deze medicatie binnen tien kilometer van hun woonwijk; voor 50% is dat gemiddeld binnen vier kilometer.

PW Magazine 28/29, jaar 2015 - door SFK

SFK helpt bij voorbereiden van FTO Maagprotectie

Welke NSAID- en TAR-gebruikers krijgen geen goede maagbescherming?

Met de FTO-module Maagprotectie biedt de SFK deelnemende apothekers hulp bij de voorbereiding van een farmacotherapeutisch overleg (FTO) met huisartsen over maagbescherming bij oudere gebruikers van NSAID’s of trombocytenaggregatieremmers (TAR) van het acetylsalicylzuurtype. Ongeveer drie kwart van deze patiënten heeft adequate maagbescherming.

PW Magazine 27, jaar 2015 - door SFK

Kwart 75-plussers gebruikt zeven of meer geneesmiddelen

IGZ scherpt handhavingscriteria voor medicatiebeoordeling aan

Nieuwe handhavingscriteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beperken het aantal mensen dat voor een medicatiebeoordeling in aanmerking moet komen. De SFK bepaalde dit aantal op basis van geneesmiddelengebruik alleen op gemiddeld maximaal tweehonderd per apotheek. Bijna 96% van hen maakt het verplichte eigen risico vol.

PW Magazine 26, jaar 2015 - door SFK

Meeste erectiepillen verstrekt in Amsterdam en omgeving

Weinig verandering in gebruik van potentiepillen, wel regionale verschillen

Openbare apotheken verstrekten in 2014 aan 120.000 mannen een middel bij erectiestoornissen, meestal een generieke variant van Viagra. Er zijn grote regionale verschillen: in Amsterdam en omgeving gebeurt dat naar verhouding het vaakst, in het noorden en oosten het minst.

PW Magazine 25, jaar 2015 - door SFK

Gebruik geneesmiddelen bij CVRM met 3% gestegen

Sterke stijging bij DOAC’s wijkt af van algemeen beeld bij CVRM-middelen

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2014 aan 4,4 miljoen inwoners één keer of vaker een geneesmiddel dat hoort tot de groep CVRM-middelen. Dat zijn ongeveer 100.000 personen meer (+2,2%) dan het jaar daarvoor. Met veruit de meeste CVRM-middelen bestaat al meer dan een kwart eeuw ervaring.

PW Magazine 24, jaar 2015 - door SFK

Tariefinkomsten nog onder niveau 2010 ondanks stijging

Omzet gemiddelde apotheek neemt 1% toe, 3% meer geneesmiddelen verstrekt

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2014 een omzet van € 2,09 miljoen die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 1,0% meer dan in 2013. De tariefinkomsten stegen met 1,3% tot € 635.000, nog altijd minder dan in 2010.

PW Magazine 23, jaar 2015 - door SFK

Meer jonge apothekers, minder eerstejaars farmacie

Mogelijk ook apothekersdiploma aan Universiteit Leiden

Het aantal eerstejaarsstudenten farmacie daalde in 2014 met 25 tot 535. Het aantal afgestudeerde apothekers in Utrecht en Groningen is in 2014 juist gestegen tot 236. Als het aan de Universiteit Leiden ligt, kunnen studenten vanaf 2016 ook daar een apothekersopleiding volgen.

PW Magazine 22, jaar 2015 - door SFK

Uitgaven top 10 ook in 2014 vrijwel onveranderd

Anti-epilepticum pregabaline doet intrede, ADHD-middel methylfenidaat eruit

Het astma/COPD-middel Seretide was ook in 2014 het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven. Evenals in voorgaande jaren daalden de uitgaven aan dit middel. Het anti-epilepticum pregabaline is nieuw in deze top 10; methylfenidaat moet daarvoor wijken.

PW Magazine 20/21, jaar 2015 - door SFK

Aandeel generiek stijgt boven de 70%

Behandeling met generiek geneesmiddel kost gemiddeld € 2,50 per maand

Het aantal verstrekkingen van generieke receptgeneesmiddelen in het basispakket nam in 2014 met 6% toe tot 160 miljoen. Omdat er minder verstrekkingen waren van spécialités en overige geneesmiddelen, steeg het aandeel generiek naar 71,4%. Met dit percentage hoort Nederland tot de top van Europa.

PW Magazine 19, jaar 2015 - door SFK

5% geneesmiddelgebruikers wisselt van zorgverzekeraar

Kleine verzekeraars profiteren van overstappende geneesmiddelgebruikers

Rond de afgelopen jaarwisseling koos 5,1% van de geneesmiddelgebruikers een andere zorgverzekeraar. Dat is meer dan vorig jaar, toen 4% van de geneesmiddelgebruikers dat deed. Overstappers lijken net als vorig jaar jonger en gezonder te zijn dan de blijvers.

PW Magazine 18, jaar 2015 - door SFK

€ 15 miljoen minder betaald aan middelen buiten pakket

Vooral anticonceptiepil draagt bij aan lagere uitgaven voor mensen zelf

Vooral dankzij forse prijsverlagingen bij veelgebruikte anticonceptiepillen kwam in 2014 zo’n € 15 miljoen minder aan geneesmiddeluitgaven voor rekening van de gebruikers zelf. In totaal bedroegen de uitgaven aan niet-pakketmiddelen € 170 miljoen. Daarnaast moest voor € 36 miljoen worden bijbetaald.

PW Magazine 17, jaar 2015 - door SFK

Geen hoofdpijn meer bij voorbereiden FTO

SFK ontwikkelt rapportage voor FTP-module Hoofdpijn

In samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) biedt de SFK haar deelnemers ondersteuning aan bij de voorbereiding van een farmacotherapeutisch overleg (FTO) met huisartsen over de behandeling van migraine en clusterhoofdpijn met triptanen. In 2014 gebruikten ongeveer 230.000 van deze hoofdpijnpatiënten een triptan.

PW Magazine 16, jaar 2015 - door SFK

Zwakkere euro beperkt effectiviteit prijzenwet

Hogere maximumprijzen geven ruimte aan hogere geneesmiddelenprijzen

De aanpassing van de maximumprijzen voor geneesmiddelen leidt voor het eerst niet tot een prijsdaling. Met ingang van 1 april zijn medicijnprijzen namelijk licht toegenomen. Dit komt vooral door de zwakkere positie van de euro ten opzichte van het Britse pond.

PW Magazine 15, jaar 2015 - door SFK

De jeugd van tegenwoordig gebruikt minder antibiotica

Daling ten opzichte van vijf jaar geleden valt op

Het door tieners veruit meest gebruikte geneesmiddel is de anticonceptiepil. Vorig jaar maakten 340.000 jonge vrouwen in de leeftijd van 11 tot en met 20 jaar gebruik van deze vorm van anticonceptie. Bij de niet-geslachtsgebonden medicatie valt op dat in 2014 minder jongeren antibiotica gebruikten dan vijf jaar geleden.

PW Magazine 14, jaar 2015 - door SFK

Aantal apothekers neemt in jaar tijd met 61 toe

Groei aantal tweede apothekers in lijn met vorig jaar

Het aantal in de openbare farmacie werkzame apothekers nam in 2014 met 61 toe ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks een beperkte afname van het aantal werkzame apothekersassistenten bleef het aantal fte’s per apotheek ongewijzigd. Bij de ondersteunende medewerkers nam dat aantal licht toe.

PW Magazine 13, jaar 2015 - door SFK

300.000 mensen moeten bereidingen zelf betalen

Alternatieven voor deze bereidingen vallen mogelijk duurder uit

Zorgverzekeraars zijn vanaf 1 maart van dit jaar gestopt met het vergoeden van een vierhonderdtal bereidingen. De 300.000 gebruikers van deze medicijnen moeten deze nu zelf betalen of moeten op zoek naar een alternatief. De praktijk moet uitwijzen of verzekeraars met de wel vergoede alternatieven niet duurder uit zijn.

PW Magazine 12, jaar 2015 - door SFK

Gebruik antidepressiva groeit al jaren met gemiddeld 3%

Aandeel generiek bij antidepressiva loopt op tot 85%

In lijn met de groei in de afgelopen tien jaar nam het gebruik van antidepressiva in 2014 met 3% toe. De bijbehorende geneesmiddelkosten namen met 2% toe en kwamen uit op € 50 miljoen. Vooral het patentverloop van escitalopram draagt bij aan de beperktere kostenstijging en de toename van het aandeel generiek.

PW Magazine 11, jaar 2015 - door SFK

Beperkte stijging uitgaven farmacie

Totale uitgaven farmacie stijgen langzamer dan vraag naar zorg

De uitgaven aan farmaceutische zorg namen in 2014 toe tot € 4128 miljoen. Dit is een stijging van 1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de overheid is opnieuw sprake van een meevaller.

PW Magazine 10, jaar 2015 - door SFK

Voor het eerst minder uitgaven aan hiv-remmers

Aantal verstrekkingen laat in 2014 geen verdere toename zien

Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 210.000 keer een hiv-remmer. Dat is precies even vaak als in 2013. De uitgaven aan deze middelen namen voor het eerst af. Bedroegen de uitgaven aan deze middelen in 2013 nog € 175 miljoen, in 2014 was dat € 5 miljoen minder.

PW Magazine 9, jaar 2015 - door SFK

Document acties

Back to top