Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers brengen verleende zorg aan patiënten in beeld

SFK ondersteunt met patiëntenselectie bij indicatoren landelijke uitvraag

PW18 - 01-05-2020 | door SFK
De – uitgestelde – landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren voor apotheken start per 1 mei 2020. De SFK onder- steunt daarbij de apothekers met de selectie van patiënten voor zes indicatoren waarbij de verleende zorg aan specifieke patiëntengroepen wordt beoordeeld. Apothekers gaan zelf na of de zorg voldoende is geweest. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Naast de gebruikelijke ondersteuning bij de landelijke uitvraag selecteert de SFK voor haar deelnemers bij zes indicatoren de patiënten van wie de apotheker de verleende zorg dient te beoordelen. De beoordeling moet handmatig gebeuren omdat de gewenste informatie niet geautomatiseerd beschikbaar is. Voor deze indicatoren gelden daarom aangepaste rapportageperiodes van één of twee maanden zodat de afhandeling van deze indicatoren niet een te grote werkbelasting voor de apothekers vormt.

Methotrexaat

Zo is de rapportageperiode voor de indicator over gebruikers van het reumamiddel methotrexaat één maand. Apothekers gaan na of is vastgelegd of patiënten aan wie dat middel in december 2019 is verstrekt – gemiddeld vijftien per apotheek – al dan niet toestemming hebben verleend om hun gegevens met andere zorgverleners te delen.

Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar aan wie in november en december 2019 het antibioticum amoxicilline/clavulaan-zuur is verstrekt – gemiddeld vijf per apotheek – wordt gecontroleerd of is vastgelegd dat de dosering is nagerekend.

Het aantal patiënten dat apothekers moeten nalopen bij de zes door de SFK berekende indicatoren is doorgaans beperkt tot enkele patiënten per indicator. In totaal zijn dat er gemiddeld 27 per apotheek, bij ‘grotere’ apotheken gemiddeld iets meer dan bij ‘kleinere’.

Gemiddeld beoordelen apothekers de verleende zorg voor 27 patiënten

Het door de SFK geselecteerde aantal patiënten vormt de noemer van de indicator. De apotheker vult zelf de teller in. Dat is het aantal patiënten dat voldoet aan de indicator.

Aan de hand van de resultaten van deze indicatoren kunnen apothekers zelf bepalen of de zorg voldoende is geregeld. Als de resultaten daartoe aanleiding geven kunnen apothekers de zorgprocessen in de apotheek aanpassen. Daarom zijn de resultaten van deze indicatoren bedoeld voor de apotheker zelf en maken ze geen deel uit van de openbare dataset met kwaliteitsindicatoren over 2019.

Overigens biedt de SFK aan apothekers ook de mogelijkheid om alle in 2019 voor deze indicatoren in aanmerking komende patiënten te beoordelen.


CORRECTIE

In de SFK-rubriek van PW 17 stond abusievelijk vermeld dat “de stijging van de maximumprijzen waarschijnlijk het gevolg is van de koersstijging van het Britse Pond”. Dit is niet correct, daar er juist sprake was van een koersdaling. De wisselkoers is dus geen waarschijnlijke verklaring voor de stijging van de maximumprijzen.


 

Document acties

Back to top