Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Prijsstijgingen na uitstel aanscherping prijzenwet

Hogere prijzen bieden extra financiële armslag van € 20 miljoen op jaarbasis

PW17 - 24-04-2020 | door SFK
De minister voor Medische Zorg kondigde op 26 maart 2020 uitstel aan van de aanscherping van de Wet geneesmiddelprijzen (Wgp) tot in ieder geval 1 oktober 2020 en bood daarmee partijen in de geneesmiddelenketen financiële armslag. De SFK constateert een stijging van de geneesmiddelprijzen per 1 april 2020 van gemiddeld 0,6%. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens de Wgp mag de maximumprijs van aangewezen geneesmiddelen niet hoger zijn dan de gemiddelde prijs van dat middel in vier ons omringende landen. De aanscherping van de Wgp zou per 1 april hebben moeten leiden tot een stevige daling van het prijspeil van geneesmiddelen door Duitsland in het rijtje van vier ons omringende landen te vervangen door Noorwegen. België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de andere drie landen.

Het uitstel geldt alleen voor geneesmiddelen waarvan de maximumprijs ten gevolge van de aangescherpte Wgp zou dalen. Die behouden voorlopig hun maximumprijzen van 1 oktober 2019. Als de aangescherpte Wgp per 1 april 2020 leidt tot hogere maximumprijzen, dan gelden de nieuwe maximumprijzen.

HOGERE PRIJZEN

De SFK bepaalt al decennia op maandbasis de prijsontwikkeling van receptgeneesmiddelen. Per 1 april 2020 zijn die prijzen ten opzichte van de maand ervoor met gemiddeld 0,6% gestegen. Op jaarbasis komt dat neer op een toename van de geneesmiddelkosten van ruim € 20 miljoen. De procentuele maandelijkse stijging is naar verhouding groot, want in de afgelopen twintig jaar was die slechts drie keer groter. De stijging van de maximumprijzen is waarschijnlijk het gevolg van de koersstijging van het Britse pond.

 

Ongeveer driekwart van het totale bedrag aan prijsstijgingen vond plaats bij geneesmiddelen waarvan de maximumprijs per 1 april 2020 is verhoogd. Het overige kwart komt voor rekening van middelen waarvoor geen maximumprijs geldt.

Bij 244 werkzame stoffen steeg de prijs. De stijging van de immunoglobulines met gemiddeld 2,2% heeft de meeste impact: een kostenstijging van € 1,3 miljoen op jaarbasis. Voor de immunoglobulines is binnen de Wgp geen maximumprijs bepaald.

Er zijn deze maand toch ook nog prijsdalingen. Mogelijk onder druk van het beschikbaar komen van generieke varianten, draagt die van Lumigan (bimatoprost) op jaarbasis – met in totaal € 200.000 – het meest bij aan de prijsontwikkeling.

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top