Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Astma-COPD-medicatie: kosten ook in 2019 gedaald

Aantal gebruikers van triple therapie bij COPD in jaar meer dan verdubbeld

PW 10 - 06-03-2020 | door SFK
Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 1,55 miljoen mensen medicatie bij astma-COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande kosten daalden vorig jaar met ruim € 9 miljoen en kwamen uit op € 275 miljoen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De markt voor astma-COPD-medicatie werd in 2017 uitgebreid met twee nieuwe combinatiepreparaten die bestaan uit een vaste combinatie van drie middelen. Bij deze zogenoemde ‘triple therapieën’ worden twee luchtwegverwijders gecombineerd met een ontstekingsremmende inhalatiecorticosteroïd (ICS). De luchtwegverwijders zijn een langwerkende bèta-agonist (LABA) en een langwerkend anticholinergicum (LAMA). De LAMA’s worden vooral toegepast bij COPD.

De ene combinatie bestaat uit formoterol, glycopyrronium en beclometason (Trimbow), en de andere uit vilanterol, umeclidinium en fluticasonfuroaat (Trelegy Ellipta). Samen hebben ze in 2019 fors meer gebruikers dan in het  jaar  ervoor. In 2018 telden ze samen 12.000 gebruikers, in 2019 is dat meer dan verdubbeld tot bijna 27.500 gebruikers. De gezamenlijke kosten voor beide middelen, zonder de kosten  voor  de farmaceutische zorg van de apotheek, kwamen uit op € 10,2 miljoen. Trimbow komt met € 8 miljoen voor het eerst in de top 10.

Goedkoper

Een   vaste   combinatie   van   triple therapie met een LABA, een LAMA en een ICS is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor volwassenen met matige tot ernstige COPD, die onvoldoende effect hebben van een vaste duo-combinatie van een LABA met een LAMA of van een LABA met een ICS.

Vóór de introductie van de vaste combinatie triple therapie waren patiënten aangewezen op een aparte inhalatie van een derde middel naast een duo-combinatie. De komst van vaste triple therapieën blijkt niet alleen gebruiksvriendelijker te zijn maar ook voordeliger. Gebaseerd op cijfers over het laatste kwartaal van 2019 komen de kosten van Trimbow uit op zo’n gemiddeld € 695 per persoon per jaar en voor Trelegy Ellipta op € 722 .

Beide komen lager uit dan de som  van de gemiddelde jaarkosten van een LABA-LAMA combinatie (€ 565) en een enkelvoudige ICS (€ 195), respectievelijk een LABA-ICS combinatie (€ 340) en een enkelvoudige LAMA (€ 455).

Document acties

gearchiveerd onder: medicatie bij astma-COPD
Back to top