Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verbetering SFK PW19

PW21 - 22-05-2020 | door PW
In de tabel van de SFK-pagina in PW 19 zijn abusievelijk twee aantallen omgewisseld. In de kolom ‘aantal gebruikers’ moet bij GLP-1-agonisten (inclusief vaste combinaties met insuline) 29.000 staan en bij SGLT-2-remmers (inclusief vaste combinaties met metformine) van 19.000.

Document acties

Back to top