Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Contracteerproces 2024 in kaart gebracht: snelheid toegenomen

De KNMP heeft met een enquête onder de zes zorgmakelaars voor de openbare farmacie het contracteerproces 2024 in kaart gebracht. Uit de enquête blijkt onder meer dat de snelheid van het proces is verbeterd ten opzichte van 2023.

PW13 - 29-03-2024 | door KNMP

Zichtbaarheidstraining van VJA en KNMP in Jaarbeurs Utrecht

De KNMP en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) organiseren een training voor apothekers om hen te ondersteunen in het vergroten van hun zichtbaarheid. Met de training krijgen deelnemers praktische tips om hun profilering online en in de apotheek te versterken.

PW13 - 29-03-2024 | door KNMP

Contracteerproces

Jaarlijks bekijkt de KNMP hoe het contracteerproces van de openbare apotheken is verlopen. De NZa doet via de Handvatten Contractering pogingen het proces te verbeteren. Ook het Integraal Zorgakkoord zou tot verbetering moeten leiden. En is het contracteerproces verbeterd?

PW13 - 29-03-2024 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Tweede Kamer wil strategie voor nationale apothekerskast

De Tweede Kamer wil een strategie voor een zogenaamde ‘nationale apothekerskast’. Die oproep deed VVD-Kamerlid Judith Tielen, samen met Wieke Paulusma (D66) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), in een motie die unaniem werd aangenomen.

PW12 - 22-03-2024 | door KNMP

Dezelfde zeiljas

Het KNMP Voorjaarscongres ‘Oog en Oor: ik zie en hoor je’ was een succes! Je neemt altijd weer een aantal praktische zaken mee naar de apotheek. Naast dat het congres altijd een mooi wetenschappelijk programma heeft en er accreditatie is te verdienen, is er ook een andere belangrijke reden om naar Utrecht te gaan. Het is een weerzien met collega’s die je op een bepaald punt in je leven hebt leren kennen en met wie je allemaal een verschillende relatie hebt.

PW12 - 22-03-2024 | door Thomas Kanis, bestuurslid KNMP

‘Gewoon doen, lokale media staan te springen om kopij’

Media weten je te vinden als je eenmaal in hun rolodex staat

De lokale krant en radio, daar is openbaar apotheker Hans Mulder regelmatig te zien en te horen. Zichtbaarheid via lokale media staat hoog in het vaandel bij de Zandvoortse apotheker. “Je laat zien dat je midden in de maatschappij staat, mensen weten je te vinden.”

PW12 - 22-03-2024 | door Desi van Eendenburg

Verenigd

In aanloop naar de Algemene Vergadering gaat het bestuur in het kader van de verenigingsdemocratie altijd in gesprek met de klankbordgroepen. Op 4 maart trapte district West af in de Alexanderzaal van de KNMP.

PW11 - 15-03-2024 | door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter KNMP

Herziening adviezen deelname aan verkeer bij opioïdgebruik

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor opioïden.

PW10 - 08-03-2024 | door KNMP

Gehoord en gezien

Een belangrijke factor binnen het verenigingsleven is dat je je als lid volledig thuis voelt. Dat je je gehoord en gezien voelt binnen je eigen vereniging.

PW10 - 08-03-2024 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Nieuwe adviezen antipsychotica bij obesitas en na bariatrische chirurgie

Nieuwe adviezen voor de diverse antipsychotica, lithium en methylfenidaat na bariatrische chirurgie en bij obesitas met BMI ≥ 40 kg/m2 (voorheen morbide obesitas) zijn per 1 maart beschikbaar.

PW9 - 01-03-2024 | door KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2023 invullen kan vanaf 2 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 2 april en 21 mei 2024 de kwaliteitsindicatoren over 2023 invullen. De uitvraag vindt jaarlijks plaats en richt zich nadrukkelijk op drie KNMP-richtlijnen uit de Professionele Standaard.

PW9 - 01-03-2024 | door KNMP

Koppel

Ik ben er eentje. U misschien ook? Farmakoppels worden ze genoemd.

PW9 - 01-03-2024 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Apothekerinclusief

In de hectiek van alledag zijn we in de apotheek vooral bezig om iedereen weer (veilig) te voorzien van medicatie, maar staan we weinig stil bij de veranderingen die op ons gaan afkomen. Nu kunnen we afwachten, maar hoe zien wij als apothekers onze eigen toekomst?

PW8 - 23-02-2024 | door Thomas Kanis, bestuurslid KNMP

Adviezen bij ramadan en geneesmiddelengebruik

De ramadan begint zondagavond 10 maart. Apothekers kunnen met patiënten in gesprek om hen speciale adviezen voor hun geneesmiddelengebruik mee te geven.

PW8 - 23-02-2024 | door KNMP

KNMP Voorjaarscongres: rol van de apotheker bij oog- en oorproblemen

Wat is de rol van de apotheker bij droge ogen? Welke geneesmiddelen kunnen oog- en oorproblemen veroorzaken als bijwerkingen? Onder meer deze vragen passeren de revue tijdens het KNMP Voorjaarscongres 2024, dat plaatsvindt op dinsdag 12 maart in Utrecht.

PW7 - 16-02-2024 | door KNMP

Wetswijziging voorschrijven abortusmedicatie uitgesteld

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarmee huisartsen abortusmedicatie kunnen voorschrijven, is uitgesteld. Dat betekent dat openbaar apothekers voorlopig ook geen recepten voor abortusmedicatie van huisartsen kunnen verwachten.

PW7 - 16-02-2024 | door KNMP

I have a dream

De afgelopen weken waren geneesmiddelen volop in de media. Naast uitgebreide aandacht voor de geneesmiddelentekorten waren ook bijwerkingen van COVID-19-vaccinaties en de miljardeninvesteringen voor de productie van semaglutide in het nieuws. Hoe deze nieuwsberichten over geneesmiddelen positief te associëren met kennis, kunde en werkzaamheden van apothekers is een vraag die mij in deze mediawervelwind bezighield.

PW7 - 16-02-2024 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

Toekomst

2024 is nog maar net begonnen als we bij het verenigingsbureau alweer met volgend jaar en verder bezig zijn. Vanuit het KNMP-bureau denken we, acterend in een breed veld van stakeholders, continu na over de toekomst en adviseren we het bestuur. Dan hebben we het niet alleen over de kaders van 2025, maar ook over de hele (beleids)strategie voor de komende jaren.

PW6 - 09-02-2024 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Apothekers gezocht voor de SIG Instellingsfarmacie

De KNMP en NVZA zijn voor de SIG Instellingsfarmacie op zoek naar apothekers die verantwoordelijk zijn voor de farmaceutische zorg van cliënten/bewoners van instellingen.

PW6 - 09-02-2024 | door KNMP

Nieuw: 54ste editie van het Informatorium Medicamentorum

Onderscheid dosering volwassenen en kinderen gerealiseerd

De nieuwe editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is beschikbaar. De geelgekleurde uitgave bevat 77 extra pagina’s aan informatie ten opzichte van de vorige editie. Zo zijn er veertig nieuwe geneesmiddelteksten toegevoegd en is veel informatie geactualiseerd. Een opvallende vernieuwing is de uitbreiding van de doseringsinformatie.

PW6 - 09-02-2024 | door Atty Hielema, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Document acties

Back to top