Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Eikenprocessierups: eigen standaard zelfzorgadvies

Standaard draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg

De tiende herziening van het boek Standaarden voor Zelfzorg bevat een nieuwe standaard, namelijk over de eikenprocessierups. “De standaard stelt apothekers en -assistenten in staat een wetenschappelijk onderbouwd zelfzorgadvies te geven aan patiënten die gezondheidsklachten ervaren door brandharen van de eikenprocessierups.”

PW24 - 18-06-2021 | door Desi van Eendenburg

ZN heropent aanvraagloket om meerkostenbijdrage corona aan te vragen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heropent eenmalig het aanvraagloket bij VECOZO om een bijdrage aan te vragen voor de coronameerkosten. Apotheken kunnen van 15 juni tot 29 juni 2021 alsnog een aanvraag doen, indien zij dit binnen de eerdere termijn nog niet hebben gedaan.

PW24 - 18-06-2021 | door KNMP

Tiende editie Standaarden voor Zelfzorg beschikbaar

De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.

PW24 - 18-06-2021 | door KNMP

Macht der gewoonte

De zorg is gebouwd op gewoontes. Dat is fijn, want die gewoontes kennen we en maken dat we veilig kunnen werken. De ene gewoonte is makkelijker te doorgronden dan de andere gewoonte. En van sommige gewoontes weten we niet meer waarom ze ooit een gewoonte zijn geworden. Is het cultuur, gemak of iets anders? Een typisch geval van “we doen het altijd al zo”.

PW24 - 18-06-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van hun leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige profiel heeft een actualisatieslag nodig. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

PW23 - 11-06-2021 | door KNMP

KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces

De KNMP biedt met het rapport Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars.

PW23 - 11-06-2021 | door KNMP

Hand erop

Vroeger bezegelde je een afspraak met een handdruk. Daarmee gaf je aan iemand te ‘vertrouwen’. Tegenwoordig gaat dat anders. Je krijgt van de zorginkoper van de zorgverzekeraar digitaal twee velletjes papier met op de laatste pagina een kruisje. En daarnaast krijg je nog drie addenda, vijf bijlagen en zeven verwijzingen naar online-voorwaarden.

PW23 - 11-06-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

Verbeteren van zorg voor bariatrische chirurgiepatiënt

Contra-indicatie MO/BC in AIS voor goede medicatie-begeleiding

Zo’n twaalfduizend mensen ondergaan jaarlijks bariatrische chirurgie. Vaak is dit niet bekend bij de apotheek, terwijl het in beeld hebben van patiënten met deze contra-indicatie een randvoorwaarde is voor goede farmaceutische zorg. Daarom is het cruciaal de overdracht van deze informatie te verbeteren en het bewustzijn van de patiënt om de operatie te melden te vergroten. De KNMP biedt apothekers hierbij ondersteuning.

PW23 - 11-06-2021 | door Fong Sodihardjo, Mariska van der Ham, Lydia Sardjoe-Both en Lennart Stoker

Europese wet van kracht met strengere eisen medische hulpmiddelen

Omdat de Europese Medical Devices Regulation (MDR) sinds 26 mei 2021 van kracht is, moeten medische hulpmOmdat de Europese Medical Devices Regulation (MDR) sinds 26 mei 2021 van kracht is, moeten medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen. De nieuwe regels gelden ook voor hulpmiddelen die al op de markt zijn.iddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen. De nieuwe regels gelden ook voor hulpmiddelen die al op de markt zijn.

PW22 - 04-06-2021 | door KNMP

‘Handreiking Kwetsbare ouderen thuis’ geactualiseerd

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Ook is deze verrijkt met actuele informatie.

PW22 - 04-06-2021 | door KNMP

Blik vooruit

Op vaste momenten in het jaar biedt de KNMP haar leden een aantal activiteiten aan. Denk aan de congressen en de districtsledenbijeenkomsten. Dit waren altijd fysieke ontmoetingen, die we door de coronacrisis ineens online moesten aanbieden. Uit evaluaties blijkt dat veel apothekers hunkeren naar het verleden, maar er zijn misschien nog wel meer leden die de online versies wel zo waardevol vinden.

PW22 - 04-06-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Zorg in(uitver)koop

Onlangs zijn door de zorgverzekeraars hun uitgangspunten voor de zorginkoop van 2022 gepresenteerd. Het woord ‘regionaal’ komt daarin vaak voor. Je kunt je er iets bij voorstellen dat regionale zorginkoop kansen biedt aan apothekers en andere zorgverleners.

PW21 - 28-05-2021 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Steven Verhagen-Smits nieuwe voorzitter van WSO-bestuur

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft per 1 juni 2021 een nieuwe samenstelling. Steven Verhagen-Smits wordt de nieuwe voorzitter. Jos Lüers, Sander Borgsteede, Daphne Louwerier en Annemiek Klink treden toe tot het WSO-bestuur.

PW21 - 28-05-2021 | door KNMP

Ontheffingsprocedure antigeen-zelftesten stopt omdat doel is bereikt

De ontheffingsprocedure voor antigeen-zelftesten stopt. Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing blijven worden verkocht en gebruikt. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zijn website.

PW21 - 28-05-2021 | door KNMP

Opleiding kaderapotheker: spilfunctie in de regio

Door deze cursus komen kaderapothekers goed beslagen ten ijs

In de herfst gaat zij van start: de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker. Waarin openbaar apothekers worden klaargestoomd voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. “Hoe kies je positie in een veranderende omgeving, met veranderende samenwerkingspartners, patiëntgroepen en technologie?”

PW21 - 28-05-2021 | door Karen Bos

Handreiking met adviezen voor begeleiding bij opioïdenafbouw beschikbaar

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Aanbevelingen over bijdrage apotheker richting informateur

De KNMP doet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. In een formatiebrief vraagt zij aandacht voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Te veel om te kiezen

Er gebeurt veel in de zorg. Mooie initiatieven komen wekelijks tot mij. Uit de wijk, gemeente, provincies en regio’s. Opvallend genoeg zijn het doorgaans monodisciplinaire projecten. Niet dat daar geen pareltjes tussen zitten, integendeel. Maar opschalen naar landelijk niveau, of verankeren in richtlijnen of handreikingen, is weer een andere tak van sport. Dat vereist meer praktijkonderzoek en publicaties. Laat zien wat je doet, durf te shinen!

PW19en20 - 14-05-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurder KNMP

Districtsledenwebinars: bekostiging en contractering

De bekostiging en contractering in de farmacie staan centraal tijdens de zes districtsledenwebinars (DLW’s), die plaatsvinden van 19 mei tot en met 2 juni 2021. Deze thema’s bepalen voor een groot deel de randvoorwaarden voor de uitoefening van het vak van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker. Apothekers krijgen tijdens de DLW’s inzage hierin en worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

PW18 - 07-05-2021 | door Desi van Eendenburg

Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona

Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus.

PW18 - 07-05-2021 | door KNMP

Document acties

Back to top