Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Vertrouwen

Ook op deze plaats wil ik iedereen dank zeggen voor het in het bestuur gestelde vertrouwen om de komende tijd verder te gaan. De AV van 14 december 2022 heeft bij het 180-jarig bestaan van onze vereniging de voorzitter voor drie jaar herbenoemd. Het doet deugd te ervaren dat het vertrouwen er is. We kunnen voort als KNMP-vereniging.

PW51en52 - 23-12-2022 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering beschikbaar

De KNMP maakt met een baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2023 vergoeden. De baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen.

PW50 - 16-12-2022 | door KNMP

Nieuw: patiëntenvideo vitamine D op KNMP.nl en Apotheek.nl

Op KNMP.nl en Apotheek.nl is een patiëntenvideo over vitamine D beschikbaar. In deze video staat de pakketuitstroom van vitamine D per 1 januari 2023 centraal.

15-12-2022 | door KNMP

Magie in de pil

In de AV van december neem ik afscheid van het KNMP-bestuur. Tijd voor vernieuwing, wellicht verbetering. Dat oordeel laat ik aan u. En een moment om terug te blikken. Heeft de KNMP mij gebracht wat ik had verwacht? Maar belangrijker nog: hebben de leden, jullie dus, wat gehad aan mijn inzet?

PW48 - 02-12-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Stemming voor herbenoeming KNMP-voorzitter Prins geopend

De stemming voor de herbenoeming van KNMP-voorzitter Aris Prins is geopend. Het KNMP-bestuur draagt voorzitter Aris Prins voor een tweede termijn voor. Leden van de KNMP kunnen tot 12 december, 11.00 uur, hun stem uitbrengen via de e-mail die zij eerder hebben ontvangen.

PW48 - 02-12-2022 | door KNMP

Apotheek.nl wint voor de vijfde keer op rij de titel ‘Beste website van het jaar’

Apotheek.nl heeft voor de vijfde keer op rij de verkiezing Website van het Jaar gewonnen. Daarmee sleept de medicijnwebsite de titel ‘Beste Website van 2022’ in de categorie Gezondheid binnen.

PW48 - 02-12-2022 | door KNMP

De praktijk

Het is zover in de openbare farmacie: de Professionele Standaard gaat de NAN 2006 vervangen. Het sluitstuk hiervan vormt de richtlijn Praktijkvoering, die kort geleden is geautoriseerd. De focus verschuift hiermee definitief van de apotheek als bedrijf, naar de openbaar apotheker als zorgverlener.

PW46 - 18-11-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Drietal veranderingen per 1 januari in cao Apotheken

In de cao Apotheken wordt per 1 januari 2023 een drietal veranderingen doorgevoerd. De veranderingen hebben betrekking op de vakantie-uren, avondtoeslag en uitsplitsing van meerwerk en overwerk.

PW46 - 18-11-2022 | door KNMP

Minister wil termijn indienen openbare jaarverantwoording 2022 en 2023 verlengen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen.

PW46 - 18-11-2022 | door KNMP

KNMP start onderzoek onder leden naar gebruik Apotheek.nl in de praktijk

De KNMP is afgelopen week een onderzoek gestart naar de manier waarop leden gebruikmaken van Apotheek.nl in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarnaast wil de KNMP in kaart brengen hoe Apotheek.nl kan bijdragen aan het versterken van de rol van apotheker als medicatiespecialist.

PW45 - 11-11-2022 | door KNMP

KNMP-richtlijn Praktijkvoering geautoriseerd en in standaard

De KNMP-richtlijn Praktijkvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. De nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het waarborgen van de kwaliteit van de praktijkvoering. Met de komst van de richtlijn wordt de NAN 2006 gede-autoriseerd.

PW45 - 11-11-2022 | door KNMP

Rust

Het najaar is altijd een drukke tijd. Nog lang niet alles wat we dit jaar af wilden hebben is klaar, dus we moeten opschieten. Ook moeten de plannen en planningen voor volgend jaar worden gemaakt. En de budgetten passend zijn. We moeten tenslotte tijdig weten waar we aan toe zijn. En ook zonder corona is dit het jaargetijde waarin altijd het ziekteverzuim oploopt.

PW45 - 11-11-2022 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

State of the art

Geneesmiddelen bereiden volgens de regelen der kunst, we hebben het allemaal geleerd. Lege artis staat minder vaak op het recept.

PW44 - 04-11-2022 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

PAWW-regeling is verlengd

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen.

PW44 - 04-11-2022 | door KNMP

VJA biedt training ‘vaccineren door apothekers’ aan op drie locaties

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) biedt eind november op drie locaties in Nederland een training ‘vaccineren door apothekers’ aan. Hiermee wil de VJA graag zoveel mogelijk apothekers in staat stellen om te kunnen vaccineren.

PW44 - 04-11-2022 | door KNMP

Veel aandacht voor apotheekzorg tijdens VWS-begrotingsbehandeling

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor medicijnbeoordelingen, agressie in de apotheek, de rol van apothekers bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de uitstroom van vitamine D uit het basispakket.

PW43 - 28-10-2022 | door KNMP

Vitamine D centraal in online actualiteitensessie

Bestuurders van de KNMP praten periodiek de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op maandag 31 oktober om 15.00 uur.

PW43 - 28-10-2022 | door KNMP

Pragmatisme

‘Een theorie is pas kloppend als deze is getoetst aan de praktijk’ of: ‘een aanpak die nuttig en praktijkgericht is’. Het dagelijks werk in onze apotheken kan niet zonder pragmatisme. In het huidige zorgveld regeert wantrouwen vanuit zorgverzekeraars naar zorgaanbieders en vice versa. Dat resulteert in een stortvloed van regels.

PW43 - 28-10-2022 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Bewaking contra-indicaties straks alleen nog via MFB’s

Onnodige meldingen zijn weggelaten en getoonde meldingen zijn specifieker

De medicatiebewaking op contra-indicaties kan per februari 2024 nog uitsluitend plaatsvinden via de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). De bestanden voor de klassieke bewaking in de G-Standaard komen dan te vervallen. Deze wijziging geldt niet voor gebruikers van Pharmacom. Wat zijn de gevolgen voor apothekers als hun softwaresysteem op contra-indicaties bewaakt via de MFB-structuur uit de G-Standaard?

PW43 - 28-10-2022 | door Marleen Journee-Gilissen en Leonora Grandia

Kwetsbaarheid

Bij de term kwetsbaarheid denken we gauw aan oude mensen met multimorbiditeit. Dat is een gekke gedachte, omdat deze groep mensen vaak ook polyfarmaciepatiënten zijn.

PW42 - 21-10-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top