Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

KNMP pleit voor verdere verbetering van gegevensuitwisseling

De KNMP pleit voor verdere verbetering van de gegevensuitwisseling door de inzet van gemeenschappelijke voorzieningen voor adressering, toestemming, authenticatie en transport. Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

KNMP Zorginnovatieprijs: aanmelding is geopend

De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2021. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt kunnen worden ingediend.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

Materialen beschikbaar retourmedicatie in Week van Ons Water

Voor de organisatie van de inzameling van retour­medicatie, waarvoor in de Week van Ons Water extra aandacht is, zijn voor apotheekteams materialen beschikbaar. In de inzamelweek vragen de zorg- en watersector samen aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en de waterkwaliteit.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Nivel onderzoekt communicatie in apotheek bij medicatiewissel

Het Nivel start een onderzoek naar de communicatie in de apotheek rondom het wisselen van medicatie. De studie moet leiden tot praktische handvatten voor het apotheekteam.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Online

Het bestuur van de KNMP heeft in de meest recente vergadering een paar knopen doorgehakt over de events die tot het jaareinde op de verenigingsagenda staan.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Van corona naar paracetamol

KNMP kwartaal in beeld

De apothekers in Nederland zullen 2020 niet licht vergeten. De coronacrisis zorgt voor stevige aanpassingen in de bedrijfsvoering van de apotheek en in de ziekenhuizen is het eveneens zaak een paar stappen vooruit te denken. Later in het jaar zijn er ineens twijfels over de kwaliteit van geneesmiddelen, zoals paracetamol en metformine.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Wel en wee van FMD

FMD – falsified medicines directive – behoort inmiddels tot een wettelijke verplichting in de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek. Hierdoor hebben apothekers, maar ook anderen die kosten hebben gemaakt, de toezegging dat deze kosten worden vergoed. Nu het stof rondom de invoering wat is neergedaald, is het moment gekomen om die kosten daadwerkelijk vergoed te krijgen; tenslotte blijft het een administratieve last die ons is opgelegd.

PW39 - 25-09-2020 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Valpreventieweek: e-learning, webinar en vernieuwde Valanalyse

Voor apothekers en apotheekteams zijn een e-learning, webinar en vernieuwde Valanalyse over valpreventie beschikbaar. (Zorg)professionals worden tijdens de Valpreventieweek opgeroepen zoveel mogelijk ouderen te wijzen op een verhoogd valrisico.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Tijdelijke testvoorrang voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers met klachten kunnen tijdelijk met voorrang op COVID-19 worden getest. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De voorrang geldt ook voor apothekers en apothekersassistenten omdat zij onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Een sterk beroep

Ons mooie beroep is altijd in ontwikkeling. Dat was vroeger zo in onze queeste naar nieuwe chemische verbindingen, en vandaag de dag zijn we zoekende naar onze rol als zorgverlener en medebehandelaar.

PW38 - 18-09-2020 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid KNMP-bestuur

Rol voor apothekers bij verbetering van zorg aan osteoporosepatiënten

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport Verbetersignalement Osteoporose van het Zorg­instituut Nederland.

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

KNMP: maak testbeleid van toepassing op apothekers

Het coronatestbeleid moet uitdrukkelijk van toepassing zijn op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg kan worden geborgd. Dat stelt de KNMP in een brief aan het Rijks­instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

Bless you

“Gezondheid”; van kinds af aan zeggen we dat als iemand niest. Hoewel momenteel iedereen probeert zowel het hoesten als het niezen in te houden, zou je juist in deze tijd iedereen ‘gezondheid’ willen wensen. Gezondheid is een groot goed, niet alleen met een ronddwalend virus onder ons, maar eigenlijk altijd, gewoon, iedere dag.

PW37 - 11-09-2020 | door Maayke Fluitman, bestuurder KNMP

VVD: betrek apothekers bij voorkomen van geneesmiddelentekorten

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis.

PW37 - 11-09-2020 | door KNMP

Minister herijkt maximum geneesmiddelenprijzen Wgp

Minister Tamara van Ark (VWS) herijkt per 1 oktober 2020 de maximumprijzen voor geneesmiddelen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

PW37 - 11-09-2020 | door KNMP

Hoofdpijndossier

Berichtgeving over al dan niet vervuilde geneesmiddelen duikt de laatste jaren steeds vaker op. Inzake sartanen, ranitidine, metformine en recent paracetamol. Het lijkt onderhand op een hoofdpijndossier, maar gelukkig is er ook goed nieuws.

PW36 - 04-09-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Workshops over toepassen Richtlijnen Geïndividualiseerde distributievorm en Astma

De KNMP geeft een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

KNMP: geen discussie over veiligheid paracetamol

De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van negentien verschillende merken paracetamol 500 mg-tabletten die zijn onderzocht op PCA.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

Opleiding

Jaarlijks ontvangen ruim 120 collega’s na een tweejarige specialisatie-opleiding het diploma van openbaar apotheker. Deze opleiding is gestoeld op praktijkleren, ondersteund door centraal onderwijs.

PW35 - 28-08-2020 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

Steun KNMP voor betere bescherming van eerstelijnszorgverleners

De KNMP steunt de oproep van onder meer huisartsenvereniging LHV voor een betere bescherming van eerstelijnszorgverleners in coronatijd. Het pleidooi is gericht aan de Tweede Kamerleden die debatteerden over de recente ontwikkelingen van het coronavirus.

PW35 - 28-08-2020 | door KNMP

Document acties

Back to top