Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Leidraad Verantwoord Wisselen vastgesteld

De KNMP heeft met de koepelorganisaties van patiënten, voorschrijvers en zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over de Leidraad Verantwoord Wisselen. Met deze leidraad kan de openbaar apotheker zich nog meer richten op goede farmaceutische zorg.

PW16 - 22-04-2022 | door KNMP

Informatiematerialen beschikbaar over inwerkingtreding Wtza

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt informatiematerialen beschikbaar over de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet, die de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt, is sinds 1 januari 2022 van kracht.

PW15 - 15-04-2022 | door KNMP

Updates en tools voor zorg Oekraïense vluchtelingen

De KNMP stelt op de website nieuwe updates en praktische tools beschikbaar in het dossier over Oekraïne. Dit dossier wordt dagelijks geactualiseerd.

PW15 - 15-04-2022 | door KNMP

Omgedoopt

Nu het coronadossier langzaam naar de achtergrond verdwijnt, ervaren we deze dagen hoezeer de wereld in beweging blijft. De focus ligt alweer enige tijd op Oekraïne en ook dit raakt de apothekers in Nederland. Reden waarom we het Kernteam Corona intern hebben omgedoopt naar een nieuwe naam en die laat zich raden.

PW15 - 15-04-2022 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Nieuwe handreiking over regionale samenwerking en Mededingingswet

De KNMP stelt een nieuwe handreiking beschikbaar: ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’. Hierin staat waarmee apothekers rekening moeten houden wanneer zij in regionaal verband de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen vormgeven.

PW14 - 08-04-2022 | door KNMP

Bestuursvacature Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

De KNMP is per juli 2022 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur, tevens voorzitter van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM).

PW14 - 08-04-2022 | door KNMP

Transparant

Soms is het lastig om in een tijd waarin we als beroepsvereniging een helpende hand uitsteken naar Oekraïense collega’s, je ook bezig te houden met veel trivialere zaken in eigen huis, zoals de WTZA.

PW14 - 08-04-2022 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Boek, run op jodiumtabletten en … geneesmiddelentekorten

De KNMP maakt begin 2022 de balans op van het aantal geneesmiddelentekorten in het voorgaande jaar. Het overzicht van Farmanco laat zien dat ook in 2021 meer dan duizend middelen niet beschikbaar waren. Tegelijkertijd verschijnt er een boek waarin wordt beschreven hoe het eraan toegaat in de apotheek. Waar, na het uitbreken van de oorlog, een run op jodiumtabletten ontstaat.

PW13 - 01-04-2022 | door KNMP

Regiogrenzen LSP vervallen: gegevens landelijk uitwisselen

De regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt (LSP) vervalt per 5 april 2022. Dat maakt landelijke uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk.

PW13 - 01-04-2022 | door KNMP

Richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase herzien

De multidisciplinaire richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase zijn herzien onder begeleiding van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De KNMP maakte deel uit van de werkgroep voor de aanpassing van deze richtlijnen.

PW13 - 01-04-2022 | door KNMP

Dilemma’s

Tijdens een consult in de apotheek wordt vaak meer besproken dan alleen het geneesmiddel. En zeker als je de patiënt wat beter kent, willen de gesprekken nog wel eens afdwalen naar actualiteiten. Zodra het gebeurt, herken je het direct. Precies zoals beschreven in de KNMP-richtlijn Consultvoering. Het werkt dus echt als je vaker die gesprekken voert.

PW13 - 01-04-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Kabinet aan de slag met leveringszekerheid en ‘ontregelen’ van zorg

Het nieuwe kabinet zet nog voor de zomer uiteen hoe het de leveringszekerheid van genees- en hulpmiddelen wil versterken en op welke wijze de zorg kan worden ‘ontregeld’. Dat zegden de ministers Ernst Kuipers (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) toe tijdens het Kamerdebat over de zorgparagraaf van het regeerakkoord.

PW12 - 25-03-2022 | door KNMP

Vernieuwde Vervolgopleiding Openbare Farmacie van start

De vernieuwde Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) is 17 maart in Zeist officieel van start gegaan. Deze postacademische vervolgopleiding draagt bij aan het op peil houden van voldoende gekwalificeerde openbaar apothekers en aan de kwaliteit van de openbare farmacie.

PW12 - 25-03-2022 | door KNMP

De KNMP heeft lef!

Regelmatig hoor ik dat de KNMP te weinig doet om het bedrijfsbelang van de openbare apotheek te behartigen. Als voorzitter van de LOA en portefeuillehouder branche trek ik me dat natuurlijk zeer aan. Wanneer ik vervolgens in gesprek ga en vertel wat de KNMP doet, dan blijkt dat veel apothekers geen idee hebben wat er gebeurt.

PW12 - 25-03-2022 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

KNMP-richtlijn Astma geautoriseerd en opgenomen in Professionele Standaard

De KNMP-richtlijn Astma is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het verlenen van farmaceutische zorg aan patiënten met astma in de eerstelijnsketenzorg.

PW11 - 18-03-2022 | door KNMP

KNMP-site vernieuwd: meer overzicht en gebruiksgemak

De website van de KNMP is volledig vernieuwd. De vormgeving is aangepast, er is een nieuwe indeling gemaakt, de zoekmachine is verbeterd en KNMP-leden kunnen in ‘Mijn KNMP’ hun gegevens inzien en aanpassen.

PW11 - 18-03-2022 | door KNMP

Preppen met pillen

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is dermate verschrikkelijk, dat ook in Nederland bij velen de angst om het lijf is geslagen. Veel mensen zijn daardoor aan het preppen geslagen.

PW11 - 18-03-2022 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Minister Ernst Kuipers wil tweejaars-werkonderbrekingseis per 2023 schrappen

Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft het voornemen om de tweejaars-werkonderbrekingseis met ingang van 1 januari 2023 geheel te schrappen uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

PW10 - 11-03-2022 | door KNMP

Regeling voor zorgverleners met post-COVID-klachten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een subsidieregeling voor zorgwerkgevers om medewerkers die twee jaar na hun COVID-19-besmetting nog steeds klachten hebben langer in dienst te houden. Dat schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer.

PW10 - 11-03-2022 | door KNMP

Van je sokkel

Afgelopen weken stormde het flink. Bomen werden omvergeblazen. Dakpannen waaiden van de daken. En menig vrachtwagen belandde op zijn kant. Dit natuurgeweld leert weer dat je niet alles in de hand hebt. Dat niet alles beheersbaar is. Je kan de dakpannen nog zo strak hebben gelegd of je trampoline nog zo goed hebben gezekerd. Als de wind de smaak te pakken heeft, gaan ze. Daar helpt geen code geel, oranje, rood tegen.

PW10 - 11-03-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top