Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Eigenbelang

Vorige week mocht ik onze beroepsgroep vertegenwoordigen bij een congres van zorgverzekeraars. Het werd in het gezelschap van de minister van VWS een interessante, leerzame ontmoeting met mensen die in het dagelijks verkeer allemaal hun eigenbelangen hebben. Wij als apothekers trouwens niet uitgezonderd.

PW20en21 - 19-05-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Drie kandidaten voor posities in het bestuur van de KNMP

Jos Lüers, Edgard Weening en Thomas Kanis stellen zich kandidaat voor het KNMP-bestuur. KNMP-leden kunnen van 1 tot en met 26 juni hun stem uitbrengen. Hiervoor ontvangen zij begin juni een e-mail met de stemuitnodiging.

PW20en21 - 19-05-2023 | door KNMP

Zoek het uit

Verslechtert de inhalatietechniek bij omzetting van een Turbuhaler naar een Easyhaler? Bouw je met een taperingstrip succesvoller antidepressiva af dan met een innameschema? Is farmacogenetisch onderzoek kosteneffectief bij clopidogrel-gebruikers? In de dagelijkse praktijk handelen we vele malen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Is het een tekortkoming van de wetenschap dat er veel onbeantwoorde vragen zijn?

PW19 - 12-05-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Video en informatiematerialen over geneesmiddelentekorten

In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zoveel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten.

PW19 - 12-05-2023 | door KNMP

Nivel onderzoekt hoe Nederlandse burgers vitamine D gebruiken

Onderzoeksinstituut Nivel doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online vragenlijst van het Nivel in te vullen.

PW19 - 12-05-2023 | door KNMP

Inspectie: apothekers kunnen alertstatus FMD vanaf 10 mei opvragen

Apotheken die een brief van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben ontvangen over een hoog aantal FMD-alerts kunnen vanaf 10 mei aanstaande de alertstatus opvragen.

PW18 - 05-05-2023 | door KNMP

Akkoord over cao 2023-2024 Apothekers in Dienstverband

Cao-partijen hebben een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Apothekers in Dienstverband bereikt. Onder meer zijn afspraken gemaakt over salarisverhoging, een verhoogde kilometervergoeding en duurzame inzetbaarheid.

PW18 - 05-05-2023 | door KNMP

Des apothekers

Farmacogenetica is een onderwerp dat bij apothekers hoort en waarmee wij ons als apothekers bij uitstek kunnen onderscheiden. Als een van de weinige beroepsgroepen weten wij hoe een geneesmiddel in het lichaam wordt omgezet en dat niet alleen enzymen maar ook andere geneesmiddelen en aandoeningen dit proces beïnvloeden. En dat de effecten van deze metaboliserende enzymen voor pro-drugs precies andersom zijn dan voor geneesmiddelen die niet omgezet hoeven te worden voordat ze werkzaam kunnen zijn.

PW18 - 05-05-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

Bewaking op verminderde nierfunctie straks via MFB's

Signalen zijn meer toegespitst op de situatie van de patiënt.

Een patiënt komt in de apotheek met een recept voor ciprofloxacine. In het apotheekinformatiesysteem (AIS) is vastgelegd dat de patiënt een nierfunctie heeft van 43 ml/min. Er komt straks geen signaal meer op. Dat komt doordat de medicatiebewaking op verminderde nierfunctie dan via Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) plaatsvindt.

PW17 - 28-04-2023 | door Minke Kranenborg

Contracteerproces voor 2023 aanzienlijk moeizamer dan voorgaande jaren

De onderhandelingen in het contracteerproces voor 2023 zijn aanzienlijk moeizamer verlopen dan voorgaande jaren. Dat komt naar voren uit een enquête die de KNMP heeft gehouden onder de zes zorgmakelaars voor de openbare farmacie in Nederland.

PW17 - 28-04-2023 | door KNMP

Handreiking voor digitale uitwisseling van recepten

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor de digitale uitwisseling van recepten. Deze geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken.

PW17 - 28-04-2023 | door KNMP

Vooruitkijken

Terwijl we enerzijds worden gegrepen door actualiteiten – denk aan geneesmiddelentekorten en arbeidsmarktproblematiek – zijn we op het verenigingsbureau samen met het bestuur van de KNMP ook druk bezig met vooruitkijken. Zo zijn de afronding van het jaarverslag over 2022 en de voorbereiding op het jaarplan 2024 inmiddels bijna parallelle trajecten.

PW17 - 28-04-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Nieuwe reeks DLB’s vanaf 6 juni: impact van geneesmiddelentekorten

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 6 juni tot en met 15 juni 2023. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Impact van geneesmiddelentekorten’. De DLB’s worden fysiek georganiseerd op vier plekken in Nederland en zijn toegankelijk voor KNMP-leden.

PW16 - 21-04-2023 | door KNMP

Route of resultaat?

Is het resultaat belangrijker dan de route ernaartoe? Ik begeleid Doaa, een coassistent farmacie, bij haar onderzoek. In korte tijd zoekt zij naar antwoorden op een vraag over de negatieve effecten van zoutbelasting bij intensive care-patiënten. Een lastige vraag, omdat veel factoren hierbij een rol kunnen spelen.

PW16 - 21-04-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Online actualiteitensessie over IZA en inkoopvoorwaarden

Bestuurders van de KNMP praten periodiek de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op donderdag 20 april 2023 om 15.30 uur.

PW15 - 14-04-2023 | door KNMP

Switchen

Eind vorig jaar zijn 1,4 miljoen mensen veranderd van zorgverzekering. Dat blijkt niet gratis: de vergelijkingssites rekenen de zorgverzekeraar € 19 per cliënt. Als 75% van de wisselingen zo verloopt, is dat een rekening van € 20 miljoen. Toch een hoop zorggeld.

PW15 - 14-04-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

CDA en SP: ‘Hulpmiddelen weer via de apotheek’

Het CDA en de SP in de Tweede Kamer vragen minister Ernst Kuipers (VWS) om te verkennen of de verstrekking van medische hulpmiddelen aan patiënten weer door de apotheker kan plaatsvinden.

PW14 - 07-04-2023 | door KNMP

IZA-transformatiemiddelen: handreiking nu beschikbaar

De KNMP stelt een handreiking beschikbaar die apothekers kunnen gebruiken bij het aanvragen van transformatiemiddelen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de handreiking staat stap voor stap hoe een aanvraag tot stand komt.

PW14 - 07-04-2023 | door KNMP

In nood

In iedere openbare apotheek in Nederland is een heel team werkzaam. Uiteraard is er een apotheker, maar daarnaast werken er apothekersassistenten en vaak ook andere medewerkers. Dit apotheekteam is waar de apotheek op drijft; zonder hen komt de apotheek en daarmee de zorg piepend en krakend tot stilstand. En daar zit het probleem: de arbeidsmarkt voor apotheken is in nood.

PW14 - 07-04-2023 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Apothekers massaal in het NOS Journaal

Kwartaal in beeld: de maanden januari, februari, maart van 2023

Maar liefst zesmaal treden apothekers op in het NOS Journaal in het eerste kwartaal van 2023. De jaarcijfers van geneesmiddelentekorten zijn naar recordhoogte gestegen en dat leidt tot publiciteit. KNMP-voorzitter Aris Prins verschijnt bij Kassa, het NOS Journaal en Nieuwsuur voor een toelichting op de cijfers. Maar ook andere onderwerpen komen in het achtuurjournaal aan bod: farmacogenetica, contant betalen en de medicatiebeoordeling.

PW13 - 31-03-2023 | door KNMP

Document acties

Back to top