Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Richtlijn Hypercalciëmie in de palliatieve fase op diverse punten aangepast

De multidisciplinaire richtlijn Hypercalciëmie in de palliatieve fase is herzien onder begeleiding van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De KNMP heeft bijgedragen via de klankbordgroep. Op diverse punten is de medicamenteuze behandeling aangepast.

PW25 - 21-06-2024 | door KNMP

Groen licht voor herziene richtlijn Medicatiebewaking

De herziene KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is geautoriseerd. In de richtlijn staan aanbevelingen voor het uitvoeren van medicatiebewaking door de openbaar apotheker in vier stappen: signaleren, analyseren, afhandelen en evalueren.

PW25 - 21-06-2024 | door KNMP

Taakherschikking

Medicatiebewaking is een dermate vanzelfsprekend proces binnen de apotheek dat we er nauwelijks meer bij stilstaan dat het een essentieel deel van het bestaansrecht van ons beroep is. Geen beroepsgroep heeft meer geleerd over doseringen, interacties en contra-indicaties dan de apotheker. Best bijzonder daarom dat ook voorschrijvers de medicatiebewaking beschouwen als onderdeel van hún vak. Hoeveel medicatiebewaking hebben onze patiënten nodig?

PW25 - 21-06-2024 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Complexe materie

Onlangs werden in een boeiende bijeenkomst van de sectie Apothekers Geneesmiddel en Maatschappij uitdagingen en kansen van geneesmiddelproductie in Nederland en Europa vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik hoef u niet uit te leggen dat het veel complexer is dan het lijkt.

PW24 - 14-06-2024 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

VWS doet onderzoek naar proces medicatieoverdracht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet onderzoek naar de tevredenheid onder zorgverleners over het huidige proces van medicatieoverdracht. Hiervoor worden openbaar apothekers uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.

PW24 - 14-06-2024 | door KNMP

‘Te gek dat je belt om dit voor mijn baby te checken’

Je wilt deze patiënten aan je binden

De dankbaarheid is groot wanneer openbaar apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl belt met een zwangere patiënt over de medicatiehistorie. “Goh, doen jullie dat?”, is dan een veelgehoorde reactie. Waarop hij antwoordt: “Je draagt het meest prille patiëntje bij je, dus ook daar ga ik als apotheker voor zorgen.”

PW24 - 14-06-2024 | door Leanne Zuur

KNMP waarschuwt voor risico’s uitstroom geneesmiddelen

De KNMP ziet grote risico’s voor passende zorg, nu Zorginstituut Nederland een grotere uitstroom van goedkope geneesmiddelen uit het verzekerd pakket voorbereidt. Recent adviseerde het Zorginstituut de minister van VWS al over codeïne.

PW23 - 07-06-2024 | door KNMP

Vaak alternatief verstrekt met andere werkzame stof

In één op de zeven gevallen krijgt de patiënt een geneesmiddel met een andere werkzame stof als door leveringsproblemen naar een alternatief moet worden gezocht. Dat blijkt uit een analyse die de KNMP door de Stichting Farmaceutische Kengetallen liet uitvoeren.

PW23 - 07-06-2024 | door KNMP

Betrouwbaar

De eerste letter van onze naam brengt verplichtingen met zich mee. Van de Koninklijke NMP mag je verwachten dat ze betrouwbaar is.

PW23 - 07-06-2024 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Hoop, lef en trots?

Zo’n twee weken terug werd het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. Onder het mom van Hoop, Lef en Trots worden langs tien hoofdpunten plannen voorgeschoteld.

PW22 - 31-05-2024 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Oproep aan coalitie voor meer ruimte expertise apothekers

De KNMP roept de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB op tot meer ruimte voor de expertise van apothekers. “Hun potentieel als medicatiespecialist kan nog beter worden benut om bij te dragen aan het versterken van de eerstelijnszorg”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

PW22 - 31-05-2024 | door KNMP

SIG Diabetes zoekt mensen met passie

Special Interest Group verbetert farmaceutische zorg voor diabetespatiënt

Ben jij gepassioneerd over het verbeteren van de farmaceutische zorg voor mensen met diabetes mellitus? Sta je te popelen om jouw expertise in te zetten voor het ontwikkelen van richtlijnen en onderzoeksvragen die het leven van deze bijzondere groep patiënten positief kunnen beïnvloeden? Dan is de SIG Diabetes dé plek voor jou.

PW21 - 24-05-2024 | door Roya Sorghabi, arts en apotheker, lid van de SIG Diabetes

CJI Horizondebat gaat vooraf aan diplomering

Openbaar apothekers blijken uitstekende debaters

De nieuwste lichting openbaar apothekers heeft 1 maart 2024 het herziene curriculum van de vervolgopleiding Openbare Farmacie met goed gevolg afgerond. Zij hebben zich daarna officieel geregistreerd als specialist. Voor het eerst was er voorafgaand aan de diplomering een CJI Horizondebat.

PW21 - 24-05-2024 | door Anouschka Zwart

Vergoedingsregeling voor gebruik gezondheidsdata in Mitz

KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra de regeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover.

PW21 - 24-05-2024 | door KNMP

Nieuwe kennisdocumenten over medicatie bij ouderen

Vanuit de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen zijn vijf nieuwe kennisdocumenten ‘Minderen en stoppen van medicatie’ ontwikkeld. De documenten gaan over antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden.

PW21 - 24-05-2024 | door KNMP

Diabetescrisis!

Voor de verandering een keer een overschot in plaats van tekort. Uit onderzoek van Maastricht University bleek dat naast de 1,1 miljoen type 2-diabeten er meer dan 1,4 miljoen prediabeten in Nederland zijn. Het is in onze leefomgeving extreem moeilijk alle verleidingen te weerstaan met al het eten om ons heen en de sterke lobby van de voedselindustrie. Toch denk ik dat er in educatie en in de richtlijnen ook nog een hoop winst te behalen is.

PW21 - 24-05-2024 | door Thomas Kanis, bestuurslid KNMP

KNMP Actueel op 14 mei over duurzaamheid en vergoeding Mitz-voorziening

Webinar over duurzaamheid en vergoeding Mitz-voorziening

Periodiek praten bestuurders van de KNMP de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende KNMP Actueel op dinsdag 14 mei om 13.00 uur, dit keer onder meer over duurzaamheid en Mitz.

PW19/20 - 10-05-2024 | door KNMP

Onderzoek naar versnelde uitlevering G-Standaard

Z-Index wilt een pilot starten om sneller informatie te delen.

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Inmiddels is een onafhankelijke programmamanager aangesteld voor een plan van aanpak.

PW19/20 - 10-05-2024 | door KNMP

RALPH de vis

Recent is bij het ministerie van VWS het kunstwerk ‘RALPH de vis’ onthuld. RALPH staat voor Return All Left Over Pharmaceuticals. Dit kunstwerk is gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit. RALPH de vis staat symbool voor resten medicatie die in het oppervlaktewater belanden en is gemaakt van honderden doosjes geneesmiddelen. Van Nederlands antibioticum tot buitenlands Grieks geneesmiddel. RALPH is dus ook divers en inclusief en past prachtig in de sustainable development goals en de Green Deal Duurzame Zorg.

PW19/20 - 10-05-2024 | door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter KNMP

AGM-bijeenkomst over geneesmiddelproductie terug naar Europa

De commissie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) houdt op woensdag 22 mei 2024 een fysieke bijeenkomst in Utrecht met als thema ‘Geneesmiddelenproductie naar Europa: uitdagingen en kansen’.

PW18 - 03-05-2024 | door KNMP

Document acties

Back to top