Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Subsidieaanvraag palliatieve zorgexperimenten vanaf september

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners.

PW35 - 01-09-2023 | door KNMP

Week tegen Eenzaamheid: gesprekstarters en posters

Apothekers kunnen tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober gebruikmaken van het ‘Kom erbij-pakket’. Dit pakket, te bestellen tot 31 augustus, bevat gesprekstarters, posters, uitnodigingskaarten en vloerstickers over het thema eenzaamheid.

PW35 - 01-09-2023 | door KNMP

Farma-momentjes

De zomertijd is meestal rustiger qua patiëntenzorg in het ziekenhuis. Dat is heel welkom. Dan is er, naast vakantie, tijd voor administratie, stukken lezen, reflectie, etc. Dit jaar loopt het anders.

PW35 - 01-09-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Vakantie!

Tijd voor reflectie: vakantie! Maar als ik om me heen kijk zie ik steeds meer collega’s worstelen met roosters en weinig tijd hebben voor reflectie. Zomersluitingen van vele weken, of open van 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. En dat neemt toe, ook buiten de vakanties. Komt de toegang tot fatsoenlijke farmaceutische zorg in gevaar?

PW33en34 - 18-08-2023 | door ChatGPT in opdracht van Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

‘Benut expertise van apotheker en van het apotheekteam’

Boodschap KNMP in aanloop naar verkiezingen

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP onder meer voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan.

PW33en34 - 18-08-2023 | door KNMP

Oralia VTGM scoort 8,4 bij klanttevredenheidsonderzoek

Periodiek onderzoek om Oralia VTGM te blijven verbeteren

Apothekers waarderen Oralia VTGM wederom positief, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2022 is uitgevoerd. Bijna 200 apotheken namen deel. De gebruikers zijn zeer tevreden en beoordelen Oralia VTGM gemiddeld met een 8,4. De verkregen feedback wordt gebruikt om het naslagwerk met informatie over het gereedmaken en toedienen van orale geneesmiddelen verder te optimaliseren.

PW33en34 - 18-08-2023 | door Astrid Annaciri-Donkers 1 reactie

Inschrijving voor het KNMP Najaarscongres 2023 geopend

De inschrijving voor het KNMP Najaarscongres 2023, op 10 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht, is geopend. Het thema is ‘Obesitas: farmaceutische zorg in balans’.

PW31en32 - 04-08-2023 | door KNMP

CBG: gecontroleerde uitgifte allopurinol verlengd tot eind september

Medicijnautoriteit CBG heeft het advies aan apothekers, om patiënten tijdelijk voor maximaal een maand allopurinol 100 mg mee te geven, verlengd tot eind september. De inspectie geeft toestemming de tabletten tot die tijd uit het buitenland te halen.

PW31en32 - 04-08-2023 | door KNMP

KNMP reageert op kabinetsval: ‘Zet de ingezette koers voort’

De KNMP ziet graag dat tijdens de demissionaire kabinetsperiode de ingezette koers van minister Ernst Kuipers (VWS) wordt voortgezet om de geneesmiddelentekorten op te lossen en de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken.

PW29en30 - 21-07-2023 | door KNMP

Geen reces

De politiek is op reces in een periode waarin het kabinet is gevallen. We gunnen natuurlijk iedereen de nodige vrije tijd, maar voor de KNMP is het eigenlijk nooit reces. De apotheken en daarmee veel leden gaan gewoon door met het verlenen van 24/7 farmaceutische zorg.

PW29en30 - 21-07-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Jos Lüers en Thomas Kanis benoemd tot lid KNMP-bestuur

Jos Lüers en Thomas Kanis zijn op 28 juni tijdens de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot KNMP-bestuurslid. Ook zijn de huidige KNMP-bestuursleden Reinier Bax en Jacco Pesser herbenoemd.

PW27en28 - 07-07-2023 | door KNMP

Apotheker in 2040

De samenleving, arbeidsmarkt, zorg, technologische mogelijkheden en het klimaat veranderen de komende jaren aanzienlijk. Apothekers krijgen net als anderen te maken met de impact van deze ontwikkelingen. Met al deze veranderingen in aantocht moeten wij voorkomen dat we worden verrast. Daarom zijn we het visietraject ‘De apotheker in 2040’ gestart.

PW27en28 - 07-07-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

Aandacht voor leefstijl en op consument gerichte publiciteit

Kwartaal in beeld: de maanden april, mei, juni van 2023

Apothekers komen niet alleen door de almaar toenemende geneesmiddelentekorten in de publiciteit. In het tweede kwartaal zijn er vragen en publicaties in de media over leefstijl. Maar ook door zelf lokale publiciteit te zoeken of door adviezen te geven aan consumenten profileert de apotheker zich als medicatiespecialist.

PW26 - 30-06-2023 | door KNMP

Eerste lichting rondt opleiding kaderapotheker af

De eerste lichting openbaar apothekers heeft op dinsdag 20 juni de tweejarige opleiding tot kaderapotheker afgerond. Tijdens de opleiding ontwikkelden zij zich, binnen hun expertisegebied, onder meer als sparringpartner voor andere medisch specialisten en als vraagbaak voor collega’s.

PW26 - 30-06-2023 | door KNMP

Iz(b)a

Vraag een willekeurige zorgverlener of deze wil samenwerken en het antwoord zal bevestigend zijn. Onwil is er niet, maar toch is het nodig om in het Integraal Zorgakkoord (IZA) expliciet als doel te stellen dat we beter moeten samenwerken. Kennelijk gaat iets dat we allemaal willen en nodig vinden, toch ook weer niet vanzelf.

PW26 - 30-06-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Europa

Conform de titel van ons jaarplan werken apothekers graag samen. Dat doen we ook binnen ons eigen continent, vandaar dat er een Europese bond PGEU is om de belangen van apothekers te behartigen.

PW25 - 23-06-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Actualiteitensessie voor KNMP-leden op 29 juni

Periodiek praten bestuurders van de KNMP de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op donderdag 29 juni om 20.00 uur, deze keer dus in de avonduren.

PW25 - 23-06-2023 | door KNMP

Afstemming VWS over versterking rol apotheekteam in eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stemt in de zomer op bestuurlijk niveau met onder meer de KNMP de uitkomst af van een traject om de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken. Deze gesprekken lopen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in september 2022 is gesloten.

PW24 - 16-06-2023 | door KNMP

Nieuwe editie Standaarden voor Zelfzorg is uit

De elfde editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten voor apothekers en apothekersassistenten. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.

PW24 - 16-06-2023 | door KNMP

Dezelfde taal

Afgelopen weken vonden de DLB’s plaats ‘in nieuwe stijl’. In nieuwe stijl houdt in dat er minder tijd besteed wordt aan AV-stukken, zodat er meer tijd is voor een inhoudelijk onderwerp. Dit keer gaat het inhoudelijk over tekorten.

PW24 - 16-06-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top