Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Minister wil termijn indienen openbare jaarverantwoording 2022 en 2023 verlengen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen.

PW46 - 18-11-2022 | door KNMP

KNMP start onderzoek onder leden naar gebruik Apotheek.nl in de praktijk

De KNMP is afgelopen week een onderzoek gestart naar de manier waarop leden gebruikmaken van Apotheek.nl in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarnaast wil de KNMP in kaart brengen hoe Apotheek.nl kan bijdragen aan het versterken van de rol van apotheker als medicatiespecialist.

PW45 - 11-11-2022 | door KNMP

KNMP-richtlijn Praktijkvoering geautoriseerd en in standaard

De KNMP-richtlijn Praktijkvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. De nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het waarborgen van de kwaliteit van de praktijkvoering. Met de komst van de richtlijn wordt de NAN 2006 gede-autoriseerd.

PW45 - 11-11-2022 | door KNMP

Rust

Het najaar is altijd een drukke tijd. Nog lang niet alles wat we dit jaar af wilden hebben is klaar, dus we moeten opschieten. Ook moeten de plannen en planningen voor volgend jaar worden gemaakt. En de budgetten passend zijn. We moeten tenslotte tijdig weten waar we aan toe zijn. En ook zonder corona is dit het jaargetijde waarin altijd het ziekteverzuim oploopt.

PW45 - 11-11-2022 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

State of the art

Geneesmiddelen bereiden volgens de regelen der kunst, we hebben het allemaal geleerd. Lege artis staat minder vaak op het recept.

PW44 - 04-11-2022 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

PAWW-regeling is verlengd

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen.

PW44 - 04-11-2022 | door KNMP

VJA biedt training ‘vaccineren door apothekers’ aan op drie locaties

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) biedt eind november op drie locaties in Nederland een training ‘vaccineren door apothekers’ aan. Hiermee wil de VJA graag zoveel mogelijk apothekers in staat stellen om te kunnen vaccineren.

PW44 - 04-11-2022 | door KNMP

Veel aandacht voor apotheekzorg tijdens VWS-begrotingsbehandeling

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor medicijnbeoordelingen, agressie in de apotheek, de rol van apothekers bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de uitstroom van vitamine D uit het basispakket.

PW43 - 28-10-2022 | door KNMP

Vitamine D centraal in online actualiteitensessie

Bestuurders van de KNMP praten periodiek de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op maandag 31 oktober om 15.00 uur.

PW43 - 28-10-2022 | door KNMP

Pragmatisme

‘Een theorie is pas kloppend als deze is getoetst aan de praktijk’ of: ‘een aanpak die nuttig en praktijkgericht is’. Het dagelijks werk in onze apotheken kan niet zonder pragmatisme. In het huidige zorgveld regeert wantrouwen vanuit zorgverzekeraars naar zorgaanbieders en vice versa. Dat resulteert in een stortvloed van regels.

PW43 - 28-10-2022 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Bewaking contra-indicaties straks alleen nog via MFB’s

Onnodige meldingen zijn weggelaten en getoonde meldingen zijn specifieker

De medicatiebewaking op contra-indicaties kan per februari 2024 nog uitsluitend plaatsvinden via de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). De bestanden voor de klassieke bewaking in de G-Standaard komen dan te vervallen. Deze wijziging geldt niet voor gebruikers van Pharmacom. Wat zijn de gevolgen voor apothekers als hun softwaresysteem op contra-indicaties bewaakt via de MFB-structuur uit de G-Standaard?

PW43 - 28-10-2022 | door Marleen Journee-Gilissen en Leonora Grandia

Farmaceutisch Historische Dag over apotheker en arts

De relatie tussen apotheker en arts; toen, nu en in de toekomst

De relatie tussen apotheker en arts is door de eeuwen heen veranderd, met name de afgelopen vijftig jaar. Zo wijzigde de inhoud van het apothekersberoep en nam het aantal farmacotherapeutische mogelijkheden enorm toe. Tijdens de Farmaceutisch Historische Dag op 29 oktober 2022 in Urk staat de relatie centraal tussen de apotheker en arts van toen, nu en in de toekomst.

PW42 - 21-10-2022 | door Desi van Eendenburg

DLB’s vanaf 8 november: Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s)

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 8 november tot en met 1 december 2022. De DLB’s worden fysiek georganiseerd in de regio en zijn toegankelijk voor KNMP-leden. Het thema van de bijeenkomsten is Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s).

PW42 - 21-10-2022 | door KNMP

Aanmelding voor de KNMP Zorginnovatieprijs 2023 open

De KNMP roept apothekers op mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2023. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen en die toepasbaar zijn voor andere apothekers, kunnen tot en met 21 december 2022 worden ingediend.

PW42 - 21-10-2022 | door KNMP

Kwetsbaarheid

Bij de term kwetsbaarheid denken we gauw aan oude mensen met multimorbiditeit. Dat is een gekke gedachte, omdat deze groep mensen vaak ook polyfarmaciepatiënten zijn.

PW42 - 21-10-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Tweede Kamer neemt nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling aan

De Tweede Kamer heeft unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen. De nieuwe wetgeving schrijft voor dat specifieke gegevenssets, zoals medicatiegegevens, verplicht digitaal en conform standaarden moeten worden gedeeld.

PW40/41 - 07-10-2022 | door KNMP

VWS-minister Kuipers stelt GVS-herberekening uit tot 2024

Minister Ernst Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit tot 1 januari 2024. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

PW40/41 - 07-10-2022 | door KNMP

KNMP uit opnieuw haar zorgen over de GVS-herberekening

De KNMP uit in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS in oktober opnieuw haar zorgen over de negatieve gevolgen van de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor patiënten en zorgverleners.

PW39 - 30-09-2022 | door KNMP

Valpreventieweek 2022: toolkit, podcasts en e-learnings beschikbaar

Apothekers kunnen tijdens de Valpreventieweek van 3 tot en met 9 oktober 2022 een toolkit gebruiken, podcasts beluisteren en e-learnings volgen over het thema valpreventie.

PW39 - 30-09-2022 | door KNMP

Herfstweer

Het najaar heeft zijn entree gemaakt. Na een lange mediterrane zomer, maakt het Hollandse weer nu wederom zijn entree. Blaadjes aaien de aarde en winden waaien alle kanten op.

PW39 - 30-09-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top