Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Apothekers informeren in wijken met lage coronavaccinatiegraad

Apothekers in wijken van grote steden waar de vaccinatiegraad achterblijft, worden gevraagd informatiemateriaal over de coronavaccinatie te delen. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer in een stand van zakenbrief over het coronavirus.

PW46 - 19-11-2021 | door KNMP

Vertrouwen

Onlangs mocht ik twee interessante trainingen volgen over het voeren van onderhandelingen, één in theorie en één met een praktijkoefening. Dan krijg je weer eens scherp welke fases er in het gehele proces zitten.

PW46 - 19-11-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Partijen willen geld vrijmaken voor Kickstart Medicatieoverdracht

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geld vrijmaken voor het programma Kickstart Medicatieoverdracht. Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dienden deze partijen een amendement in om hieraan budget toe te kennen.

PW45 - 12-11-2021 | door KNMP

Friese apothekers starten in november met vaccinatiepilot

Een aantal Friese apothekers start deze maand met een pilot waarbij apotheken worden ingericht als vaccinatielocatie. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) in een stand van zakenbrief over COVID-19 aan de Tweede Kamer.

PW45 - 12-11-2021 | door KNMP

Afstoffen

Wat velen al zagen aankomen, gebeurde op 2 november toen het kabinet in een persconferentie weer een aantal maatregelen moest aankondigen om de coronapandemie te beteugelen. Maatregelen die ook impact hebben op het dagelijks werk van de apotheker. Daarom zijn we op het verenigingsbureau direct samen met het bestuur in actie gekomen om te bezien hoe te handelen om de leden ook nu weer effectief te ondersteunen.

PW45 - 12-11-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Rijden met morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis

In Nederland geldt per geneesmiddel een door de KNMP ontwikkeld advies met betrekking tot de rijvaardigheid van de patiënt. Daarnaast zijn er in 2017 wettelijke grenswaarden opgesteld voor drugs in het verkeer. Deze grenswaarden gelden voor dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis, ook wanneer deze middelen op recept zijn voorgeschreven.

PW44 - 05-11-2021 | door Els Dik

Twee apotheekbereidingen per 2022 niet langer vergoed

Bij de wegwerpspuiten met heparine is geen sprake van rationele farmacotherapie

De aanspraakstatus van een aantal apotheekbereidingen verandert per 1 januari 2022 van ‘vergoed’ in ‘vergoeding onder voorwaarde’ en ‘niet vergoed’. Dat blijkt uit het overzicht van (doorgeleverde) apotheekbereidingen die de zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt.

PW44 - 05-11-2021 | door Annemieke Horikx en Shiwai Ng

KNMP-bestuurders op internationale podia

KNMP-bestuurders spraken recent op internationale podia over onder meer geneesmiddelentekorten, bekostigingssystematiek en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

PW44 - 05-11-2021 | door KNMP

Vitamine D: vóór december geen aanvullend pakketadvies

Het Zorginstituut Nederland brengt vóór december 2021 geen aanvullend pakketadvies uit over vitamine D aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het zorginstituut wil zich nader beraden over het advies.

PW44 - 05-11-2021 | door KNMP

IT-evolutie

De IT-systemen in de apotheek zijn onze dagelijkse instrumenten. Een stroomstoring laat je direct merken dat je zonder werkende IT eigenlijk beter de deur kunt sluiten.

PW44 - 05-11-2021 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Norm regelt bereikbaarheid van de dienstapotheken

Afspraken over bereikbaarheid farmaceutische zorg tijdens ANW-uren

Om de toegankelijkheid van farmaceutische zorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren voor nu en de toekomst goed te regelen, heeft de Stichting Dienstapotheken Nederland een bereikbaarheidsnorm ontwikkeld. Het stichtingsbestuur vertelt over de inhoud en achtergrond van deze norm.

PW43 - 29-10-2021 | door Paul Poley

Tientallen apotheken zijn testlocatie voor Testen voor Toegang

Er zijn tientallen apotheken die momenteel als testlocatie fungeren voor Testen voor Toegang. Deze apotheken werken samen met een testaanbieder die deel uitmaakt van dit landelijk programma. Daardoor kunnen mensen in apotheken antigeentesten laten afnemen.

PW43 - 29-10-2021 | door KNMP

Farmaceutisch Historische Dag vindt plaats op 23 november

De Farmaceutisch Historische Dag, met als thema ‘Relatie apotheker en arts’, vindt plaats op 23 november 2021. Openbaar en ziekenhuisapothekers kunnen zich hiervoor aanmelden.

PW43 - 29-10-2021 | door KNMP

Veilige principes

Hopelijk kent u ze nog, de veilige principes in de medicatieketen uit 2016. We zijn alweer vijf jaar verder, maar helaas geen reden voor een lustrumfeest. Dit ondanks het vervolgtraject ‘Veilige principes verder in praktijk’. Ja, er zijn stappen gezet, maar de keten blijft kwetsbaar.

PW43 - 29-10-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

KNMP Studentenprijzen voor jong farmacietalent

De KNMP Studentenprijs 2021 is toegekend aan Eline Giraud (Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug Research, LACDR), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Groningen). Zij zijn voor deze prijs voorgedragen door hun hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1000.

PW42 - 22-10-2021 | door Judith Bijloos

Rij veilig met medicijnen: adviezen geactualiseerd

Voor ieder geneesmiddel is een individueel advies opgesteld

De KNMP stelt nieuwe adviezen beschikbaar voor geneesmiddelen die de rijvaardigheid van de patiënt beïnvloeden. De apothekersorganisatie heeft hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarmee zijn nieuwe adviezen uitgewerkt en de huidige adviezen geactualiseerd. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vermeldt deze informatie op de website rijveiligmetmedicijnen.nl.

PW42 - 22-10-2021 | door Nuhoda Aldarij, Hilka Wolschrijn, Els Dik en Desi van Eendenburg

Panelbijeenkomsten openbaar apothekers over KNMP-visie Huisapotheek

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit mee te denken over de visie Huisapotheek. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor een van de vijf online panelbijeenkomsten in de periode van 9 tot en met 23 november 2021.

PW42 - 22-10-2021 | door KNMP

DLW’s vanaf 9 november: vaccins en rol van apotheker

Een nieuwe reeks districtsledenwebinars (DLW’s) vindt plaats van 9 tot en met 24 november 2021 voor KNMP-leden. Het thema is ‘De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?’.

PW42 - 22-10-2021 | door KNMP

Leren afleren

PW42 - 22-10-2021 | door Maayke Fluitman, bestuurslid KNMP

Verdiepen

Onlangs mocht ik in Urk te gast zijn bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, waar prof. dr. Toine Pieters een zeer interessant programma had samengesteld over vaccinaties.

PW40en41 - 08-10-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Document acties

Back to top