Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Zichtbaarheidstest

We hebben een schitterend vak. Maar wordt het apothekersvak wel voldoende gewaardeerd? De KNMP heeft vorig jaar een stakeholdersonderzoek laten doen. Een paar conclusies: de apotheker is voor honderd procent onzichtbaar en heeft geen profiel.

PW 47 - 20-11-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

DLW’s ‘Richting 2021’ vanaf 17 november van start

De districtsledenwebinars (DLW’s) gaan vanaf 17 november 2020 van start. Door het verloop van de coronapandemie maken de fysieke KNMP-bijeenkomsten in de regio opnieuw plaats voor digitale bijeenkomsten. Het thema van de zes digitale bijeenkomsten is ‘Richting 2021’.

PW46 - 13-11-2020 | door KNMP

De publiekswebsite Apotheek.nl heeft een grondige metamorfose ondergaan.

Vernieuwde publiekswebsite Apotheek.nl live

Met een nieuwe vormgeving, een verbeterde indeling van de content en een aangepaste rubriek ‘bijwerkingen’ wil het team achter Nederlands beste medicijnwebsite de online ervaring van de maandelijks gemiddeld 1,7 miljoen bezoekers verder optimaliseren.

PW46 - 13-11-2020 | door KNMP

Astma en COPD

Patiënten hebben baat bij goede longmedicatie om benauwdheid te verminderen en verergering te voorkomen. Goed betekent hier goed ingesteld en toegepast! Op beide aspecten zijn nieuwe inzichten vertaald in de zorgstandaarden en in het Zorgpad Inhalatiemedicatie van Long Alliantie Nederland (LAN).

PW46 - 13-11-2020 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

‘Bieden van hulp geeft een dankbaar gevoel’

Openbaar apotheker, wees voorbereid op melding huiselijk geweld

In tijden waarin ons sociale restricties worden opgelegd is het voor slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld lastiger om hulp te vragen. Zorgverleners zijn moeilijker te bereiken en er is minder sociale controle. De apotheker heeft in deze tijd naast zijn signaleringstaak ook een andere belangrijke functie: hulp verlenen wanneer een patiënt het codewoord ‘Masker 19’ gebruikt.

PW46 - 13-11-2020 | door Desi van Eendenburg en Laila Luyt

MFB’s vervangen klassieke interactiebewaking G-Standaard

De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard is vervallen. Sinds 1 november 2020 bevat de G-Standaard alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).

PW45 - 06-11-2020 | door KNMP

Apothekers betrokken bij proeftuinen voor verbetering therapietrouw

ZonMw honoreert vier onderzoeksprojecten gericht op verbetering van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Daarbij zijn ook apothekers en apotheken betrokken.

PW45 - 06-11-2020 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

‘Mensen kunnen meer doen dan direct naar de arts gaan’

Rian Lelie-van der Zande: taak voor apotheker als vraagbaak bij zelfzorg

Veertig jaar KNMP en een leven lang actief binnen de farmacie; ook na haar formele afscheid van de KNMP blijft Rian Lelie-van der Zande betrokken. Ze hoopt in 2021 haar promotie­onderzoek ‘Versterking van zelfmanagement’ af te ronden. Voor de apothekers ziet ze in de komende jaren een belang­rijke rol weggelegd als vraagbaak bij zelfzorg.

PW45 - 06-11-2020 | door Dennis Mulkens

Lijst tijdelijke importtoestemming voortaan op KNMP Farmanco

Het overzicht van geneesmiddelen met tijdelijke toestemming voor import is voortaan beschikbaar op de website van KNMP Farmanco.

PW44 - 30-10-2020 | door KNMP

Enquête: inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij hik, jeuk en zweten

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met hik, jeuk en zweten voor een herziening van de richtlijnen.

PW44 - 30-10-2020 | door KNMP

Radar

Voor de derde keer dit jaar was ik op 19 oktober te gast bij Radar voor een studiogesprek met Antoinette Hertsenberg. In januari ging het over de geneesmiddelentekorten, in september kwam de verspilling van geneesmiddelen aan de orde en deze maand mocht ik uitleg geven over de apothekerskosten.

PW44 - 30-10-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

KNMP Kennisbank actueler dankzij dagelijkse updates IM

Updates in het Informatorium Medicamentorum (IM) worden sinds half oktober 2020 realtime gepubliceerd op de KNMP Kennisbank. Waar voorheen om de twee weken updates werden gepubliceerd, zijn deze nu direct zichtbaar.

PW43 - 23-10-2020 | door KNMP

Oproep aan Tweede Kamer: borg continuïteit farmazorg

De KNMP roept de Tweede Kamer op om de continuïteit van farmaceutische zorg te borgen. Dat staat in een brief aan de Kamerleden die op 15 oktober debatteerden over het geneesmiddelenbeleid.

PW43 - 23-10-2020 | door KNMP

Gemaskerde held!

We zijn de eerste golf nauwelijks te boven, als de tweede golf zich alweer aandient. De plexiglasschermen staan nog op de balie. De ‘Houd Afstand’-stickers zijn nog op de vloer geplakt. Ietwat versleten door de vele voeten die deze stickers betreden hebben. Ergens bij u in de apotheek hangt misschien nog een zelfgeprint, vergeeld A4 met de coronaregels. Of misschien heeft u deze vervangen door professionele posters.

PW43 - 23-10-2020 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

Openbaar apothekers verrichten werkzaamheden kaderapotheker

Enquête: 161 openbaar apothekers willen registratie als kaderapotheker

Zo’n 135 openbaar apothekers verrichten dagelijks werkzaam­heden van een kaderapotheker. Dit blijkt uit een enquête waarin de activiteiten van openbaar apothekers als kader­apotheker zijn geïnventariseerd. De bevindingen dragen bij aan de ontwikkeling van het toekomstige opleidingsprogramma tot kaderapotheker, dat eind december 2020 gereed is.

PW43 - 23-10-2020 | door Desi van Eendenburg

Zorgen

Elk jaar rond deze tijd maken veel apothekers zich altijd weer zorgen. Dat heeft niets te maken met het vallen van de blaadjes van de bomen, maar alles met de contracteringen door de zorgverzekeraars. Het proces voelt al jaren als tekenen bij het kruisje en in de letterlijke zin geldt dat zeker voor een aantal voorstellen dat er nu ligt. Overeenkomsten en landelijke tenders waaronder je eerst je handtekening moet zetten, voordat het gesprek over goede zorg überhaupt kan worden gevoerd.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

KNMP pleit voor verdere verbetering van gegevensuitwisseling

De KNMP pleit voor verdere verbetering van de gegevensuitwisseling door de inzet van gemeenschappelijke voorzieningen voor adressering, toestemming, authenticatie en transport. Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

KNMP Zorginnovatieprijs: aanmelding is geopend

De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2021. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt kunnen worden ingediend.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

Materialen beschikbaar retourmedicatie in Week van Ons Water

Voor de organisatie van de inzameling van retour­medicatie, waarvoor in de Week van Ons Water extra aandacht is, zijn voor apotheekteams materialen beschikbaar. In de inzamelweek vragen de zorg- en watersector samen aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en de waterkwaliteit.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Nivel onderzoekt communicatie in apotheek bij medicatiewissel

Het Nivel start een onderzoek naar de communicatie in de apotheek rondom het wisselen van medicatie. De studie moet leiden tot praktische handvatten voor het apotheekteam.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Document acties

Back to top