Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

KNMP Voorjaarscongres Psychofarmaca: inschrijven

De inschrijving voor het KNMP Voorjaarscongres 2023 is geopend. Het congres vindt plaats op dinsdag 14 maart in het Beatrix Theater te Utrecht en heeft als thema ‘Psychofarmaca, stof tot nadenken’.

PW6 - 10-02-2023 | door KNMP

Inzichtelijk

Met gepaste trots zag ik afgelopen weken onze collega-apothekers landelijke, regionale en lokale media te woord staan over de geneesmiddelentekorten. Door de buitenwereld worden die optredens nog wel eens opmerkelijk bevonden. De tekorten brengen een negatieve connotatie met zich mee. En dat zou effect hebben op hoe er naar ons wordt gekeken. “Moeten we wel meewerken aan zulke reportages?”, vragen ook sommige collega’s zich af.

PW6 - 10-02-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Organisaties in de zorg uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing geven zorgorganisaties KNMP, FMS, LHV, NHG, NVZA en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van VWS.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP

Apothekers aan zet bij maken IZA-regiobeelden en -plannen

Apothekers zijn aan zet bij de (door)ontwikkeling van regiobeelden om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen. Deze regiobeelden worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen over de inrichting van regionale zorg.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP

Farmacogenetica

Variatie in genen heeft invloed op de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen. Het meenemen van farmacogenetica in de medicatiebewaking zorgt ervoor dat geneesmiddelen nog meer op maat kunnen worden toegepast.

PW5 - 03-02-2023 | door Naomi Jessurun, KNMP-bestuurder

Voorschrijven

De medicijntekorten zijn recordhoog en zorgen dagelijks voor veel frustratie en tijdverspilling. Niet ondenkbaar is dat alle ongewenste wisselingen een negatief effect zullen hebben op het behandelresultaat. Alle tekortenellende heeft ook een keerzijde: nog nooit is er zo’n groot beroep op de expertise en creativiteit van de apotheker gedaan als nu.

PW4 - 27-01-2023 | door Jos Lüers, KNMP-bestuurder

Aandacht voor chemokuren in Informatorium Medicamentorum

Belangstelling uit de praktijk voor meer chemokuren in IM

Om het complexe vakgebied van medicamenteuze kankerbestrijding beter toegankelijk te maken is het Informatorium Medicamentorum (IM) uitgebreid met een groep chemokuren. Het hoofdstuk, dat inmiddels 36 chemokuren belicht, heeft als doel oncolytische combinatietherapie inzichtelijk te maken voor apothekers in alle lagen van de gezondheidszorg.

PW4 - 27-01-2023 | door Scott Wishaw

Herziene KNMP-richtlijn over zorg voor patiënten met GDV geautoriseerd

De herziene KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) is geautoriseerd. Daarmee vervangt de herziene richtlijn de in 2013 vastgestelde KNMP-richtlijn GDV.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

WSO- en LOA-webinar over KNMP-richtlijn Praktijkvoering

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) en de commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) nodigen apothekers uit voor een gezamenlijk webinar over de KNMP-richtlijn Praktijkvoering, die in het najaar van 2022 is geautoriseerd.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

GPTW

De vier letters boven deze column zeggen u wellicht niks, maar staan voor Great Place To Work. Dat is een traject waarmee het bureau van de KNMP volop en onder begeleiding bezig is.

PW3 - 20-01-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

KNMP-publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ van start

De KNMP is begin januari de publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ gestart. In 2023 geldt een aantal veranderingen in de apotheek die vragen kunnen oproepen bij patiënten.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

KNMP Jaarplan beschikbaar: Apothekers werken samen

Het jaarplan 2023 van de KNMP met als titel Apothekers werken samen is beschikbaar. “Het gaat om samenwerken met alle apothekers, met de collega’s in de zorg, met onze belangrijke stakeholders en samen met de patiënt”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

‘Soms moet je verder kunnen kijken dan alleen de regels’

Naast openbaar apotheker in Bennekom is Harm Geers (1970) sinds september jongstleden ook directeur van het in juni gelanceerde Charlotte Jacobs Instituut. Aan Geers de opdracht apothekers klaar te stomen voor de toekomst. Die opdracht neemt hij uiterst serieus. “Je kunt heel veel betekenen voor patiënten, dat is écht zo.”

PW51en52 - 23-12-2022 | door Manon Boot

Een jaar vol uitdagingen, geneesmiddelentekorten, maar ook goed nieuws

KNMP jaar in beeld

Voor de apotheker blijkt 2022 een jaar vol uitdagingen. Nu de pandemie minder ernstige gevolgen heeft, richt de aandacht zich op de dagelijkse gang van zaken. Zoals gebruikelijk houden de geneesmiddelentekorten de gemoederen bezig. Maar er is ook goed nieuws. Apothekers verschijnen steeds vaker in beeld en Apotheek.nl is prijswinnend.

PW51en52 - 23-12-2022 | door KNMP

Tweede Kamer stemt in met onderzoek naar agressie en intimidatie

De Tweede Kamer wil meer geld voor onderzoek naar – en aanpak van – agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg, zoals in apotheken.

PW51en52 - 23-12-2022 | door KNMP

KNMP ondersteunt leden bij veranderingen 1 januari 2023

Op de dossiers Vitamine D, GDV en Verantwoord Wisselen zijn er per 1 januari 2023 veranderingen aanstaande. De KNMP ondersteunt haar leden waar mogelijk met informatie en voorlichting, die beschikbaar is via de website.

PW51en52 - 23-12-2022 | door KNMP

Vertrouwen

Ook op deze plaats wil ik iedereen dank zeggen voor het in het bestuur gestelde vertrouwen om de komende tijd verder te gaan. De AV van 14 december 2022 heeft bij het 180-jarig bestaan van onze vereniging de voorzitter voor drie jaar herbenoemd. Het doet deugd te ervaren dat het vertrouwen er is. We kunnen voort als KNMP-vereniging.

PW51en52 - 23-12-2022 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering beschikbaar

De KNMP maakt met een baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2023 vergoeden. De baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen.

PW50 - 16-12-2022 | door KNMP

Nieuw: patiëntenvideo vitamine D op KNMP.nl en Apotheek.nl

Op KNMP.nl en Apotheek.nl is een patiëntenvideo over vitamine D beschikbaar. In deze video staat de pakketuitstroom van vitamine D per 1 januari 2023 centraal.

15-12-2022 | door KNMP

Magie in de pil

In de AV van december neem ik afscheid van het KNMP-bestuur. Tijd voor vernieuwing, wellicht verbetering. Dat oordeel laat ik aan u. En een moment om terug te blikken. Heeft de KNMP mij gebracht wat ik had verwacht? Maar belangrijker nog: hebben de leden, jullie dus, wat gehad aan mijn inzet?

PW48 - 02-12-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top