Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Lijst tijdelijke importtoestemming voortaan op KNMP Farmanco

Het overzicht van geneesmiddelen met tijdelijke toestemming voor import is voortaan beschikbaar op de website van KNMP Farmanco.

PW44 - 30-10-2020 | door KNMP

Enquête: inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij hik, jeuk en zweten

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met hik, jeuk en zweten voor een herziening van de richtlijnen.

PW44 - 30-10-2020 | door KNMP

Radar

Voor de derde keer dit jaar was ik op 19 oktober te gast bij Radar voor een studiogesprek met Antoinette Hertsenberg. In januari ging het over de geneesmiddelentekorten, in september kwam de verspilling van geneesmiddelen aan de orde en deze maand mocht ik uitleg geven over de apothekerskosten.

PW44 - 30-10-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

KNMP Kennisbank actueler dankzij dagelijkse updates IM

Updates in het Informatorium Medicamentorum (IM) worden sinds half oktober 2020 realtime gepubliceerd op de KNMP Kennisbank. Waar voorheen om de twee weken updates werden gepubliceerd, zijn deze nu direct zichtbaar.

PW43 - 23-10-2020 | door KNMP

Oproep aan Tweede Kamer: borg continuïteit farmazorg

De KNMP roept de Tweede Kamer op om de continuïteit van farmaceutische zorg te borgen. Dat staat in een brief aan de Kamerleden die op 15 oktober debatteerden over het geneesmiddelenbeleid.

PW43 - 23-10-2020 | door KNMP

Gemaskerde held!

We zijn de eerste golf nauwelijks te boven, als de tweede golf zich alweer aandient. De plexiglasschermen staan nog op de balie. De ‘Houd Afstand’-stickers zijn nog op de vloer geplakt. Ietwat versleten door de vele voeten die deze stickers betreden hebben. Ergens bij u in de apotheek hangt misschien nog een zelfgeprint, vergeeld A4 met de coronaregels. Of misschien heeft u deze vervangen door professionele posters.

PW43 - 23-10-2020 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

Openbaar apothekers verrichten werkzaamheden kaderapotheker

Enquête: 161 openbaar apothekers willen registratie als kaderapotheker

Zo’n 135 openbaar apothekers verrichten dagelijks werkzaam­heden van een kaderapotheker. Dit blijkt uit een enquête waarin de activiteiten van openbaar apothekers als kader­apotheker zijn geïnventariseerd. De bevindingen dragen bij aan de ontwikkeling van het toekomstige opleidingsprogramma tot kaderapotheker, dat eind december 2020 gereed is.

PW43 - 23-10-2020 | door Desi van Eendenburg

Zorgen

Elk jaar rond deze tijd maken veel apothekers zich altijd weer zorgen. Dat heeft niets te maken met het vallen van de blaadjes van de bomen, maar alles met de contracteringen door de zorgverzekeraars. Het proces voelt al jaren als tekenen bij het kruisje en in de letterlijke zin geldt dat zeker voor een aantal voorstellen dat er nu ligt. Overeenkomsten en landelijke tenders waaronder je eerst je handtekening moet zetten, voordat het gesprek over goede zorg überhaupt kan worden gevoerd.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

KNMP pleit voor verdere verbetering van gegevensuitwisseling

De KNMP pleit voor verdere verbetering van de gegevensuitwisseling door de inzet van gemeenschappelijke voorzieningen voor adressering, toestemming, authenticatie en transport. Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

KNMP Zorginnovatieprijs: aanmelding is geopend

De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2021. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt kunnen worden ingediend.

PW42 - 16-10-2020 | door KNMP

Materialen beschikbaar retourmedicatie in Week van Ons Water

Voor de organisatie van de inzameling van retour­medicatie, waarvoor in de Week van Ons Water extra aandacht is, zijn voor apotheekteams materialen beschikbaar. In de inzamelweek vragen de zorg- en watersector samen aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en de waterkwaliteit.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Nivel onderzoekt communicatie in apotheek bij medicatiewissel

Het Nivel start een onderzoek naar de communicatie in de apotheek rondom het wisselen van medicatie. De studie moet leiden tot praktische handvatten voor het apotheekteam.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door KNMP

Online

Het bestuur van de KNMP heeft in de meest recente vergadering een paar knopen doorgehakt over de events die tot het jaareinde op de verenigingsagenda staan.

PW 40/41 - 02-10-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Van corona naar paracetamol

KNMP kwartaal in beeld

De apothekers in Nederland zullen 2020 niet licht vergeten. De coronacrisis zorgt voor stevige aanpassingen in de bedrijfsvoering van de apotheek en in de ziekenhuizen is het eveneens zaak een paar stappen vooruit te denken. Later in het jaar zijn er ineens twijfels over de kwaliteit van geneesmiddelen, zoals paracetamol en metformine.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Wel en wee van FMD

FMD – falsified medicines directive – behoort inmiddels tot een wettelijke verplichting in de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek. Hierdoor hebben apothekers, maar ook anderen die kosten hebben gemaakt, de toezegging dat deze kosten worden vergoed. Nu het stof rondom de invoering wat is neergedaald, is het moment gekomen om die kosten daadwerkelijk vergoed te krijgen; tenslotte blijft het een administratieve last die ons is opgelegd.

PW39 - 25-09-2020 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Valpreventieweek: e-learning, webinar en vernieuwde Valanalyse

Voor apothekers en apotheekteams zijn een e-learning, webinar en vernieuwde Valanalyse over valpreventie beschikbaar. (Zorg)professionals worden tijdens de Valpreventieweek opgeroepen zoveel mogelijk ouderen te wijzen op een verhoogd valrisico.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Tijdelijke testvoorrang voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers met klachten kunnen tijdelijk met voorrang op COVID-19 worden getest. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De voorrang geldt ook voor apothekers en apothekersassistenten omdat zij onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

PW39 - 25-09-2020 | door KNMP

Een sterk beroep

Ons mooie beroep is altijd in ontwikkeling. Dat was vroeger zo in onze queeste naar nieuwe chemische verbindingen, en vandaag de dag zijn we zoekende naar onze rol als zorgverlener en medebehandelaar.

PW38 - 18-09-2020 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid KNMP-bestuur

Rol voor apothekers bij verbetering van zorg aan osteoporosepatiënten

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport Verbetersignalement Osteoporose van het Zorg­instituut Nederland.

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

KNMP: maak testbeleid van toepassing op apothekers

Het coronatestbeleid moet uitdrukkelijk van toepassing zijn op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg kan worden geborgd. Dat stelt de KNMP in een brief aan het Rijks­instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PW38 - 18-09-2020 | door KNMP

Document acties

Back to top