Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Extra hulpmiddel: groeimatrix

Momenteel wordt hard gewerkt aan een extra hulpmiddel waarmee openbaar apothekers hun kwaliteit kunnen meten en verbeteren: een groei- matrix. Onder anderen dr. Jozé Braspenning, universitair hoofddocent bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, ontwikkelt deze met de KNMP-werkgroepen.

PW 22/23 - 29-05-2020 | door KNMP

‘Metingen zijn uitstekend voor het verbeterproces’

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren 2019 voor de openbare farmacie is op 1 mei begonnen. Mede vanwege de coronacrisis is de start iets later dan vorig jaar én duurt de periode iets langer. Openbaar apothekers hebben tot 1 juli de tijd om de indicatoren in te vullen. Maar waarom zouden ze?

PW 22/23 - 29-05-2020 | door KNMP

Draagvlak

Twee keer per jaar bereikt onze verenigingsdemocratie haar formele hoogtepunt, want dan houdt de KNMP een Algemene Vergadering. Deze AV is het hoogste orgaan binnen onze vereniging, hier nemen we de belangrijkste besluiten en legt het bestuur verantwoording af. Ik realiseer me dat deze bijeenkomsten voor velen ver afstaan van de dagelijkse praktijk.

PW 22/23 - 29-05-2020 | door Aris Prins,voorzitter KNMP

Nieuwe LESA over ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’

Een werkgroep van apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen heeft onder begeleiding van de KNMP, NHG en V&VN de LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ gerealiseerd.

PW 22/23 - 29-05-2020 | door KNMP

Geen beleidswijzigingen in bekostiging voor extramurale far- macie in 2021

Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2021. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en andere partijen uit het technisch overleg farmacie.

PW 22/23 - 29-05-2020 | door KNMP

‘Apothekers zijn zichtbaar op elke ziekenhuisafdeling’

In de rubriek ‘Een dag met …’ periodiek aandacht voor iemand binnen de KNMP of de farmacie. We geven een inkijkje in de werkzaamheden van een willekeurige dag.

Ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld werkt in het Erasmus Medisch Centrum en is verantwoordelijk voor het medicatieproces op de intensive care (ic). Zij is onderdeel van het artsenteam van de ic en is een van de coördinatoren voor veilige zorg in het ziekenhuis tijdens de coronacrisis. Hunfeld ontving in 2012 de KNMP Zorginnovatieprijs en is penningmeester in het KNMP-bestuur.

PW21 - 22-05-2020 | door Quirine Tacken

ContinuÏteit

In maart, toen de coronacrisis net was losgebarsten, beleefden veel apotheken enorm drukke dagen. Ondertussen schakelden huisartsen en specialisten over op vrijwel alleen spoedzorg, waardoor mensen voor ‘gewone’ kwalen niet meer naar een arts konden. Na maart volgde april: de drukte was redelijk snel voorbij in de apotheek.

PW21 - 22-05-2020 | door Reinier Bax, voorzitter LOA

Handreiking consult op afstand beschikbaar

In verband met de coronamaatregelen heeft de KNMP een Handreiking consult op afstand opgesteld. Hierin worden manieren toegelicht van contact op afstand (beeldbellen, telefonisch of e-mail) en hun beperkingen ten opzichte van face to face-contact.

PW21 - 22-05-2020 | door KNMP

Huiselijk geweld melden bij apotheek met code ‘Masker 19’

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen hiervan vanaf 1 mei melding maken bij de apotheek met het codewoord ‘Masker 19’. Dat heeft de KNMP in samenwerking met de ministeries van VWS en Rechtsbescherming afgesproken.

PW21 - 22-05-2020 | door KNMP

Districtswebinars: online best practices uitwisselen

De kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten staat centraal tijdens de district- sledenbijeenkomsten, die vanwege de coronacrisis online plaatsvinden. De KNMP-medewerkers die de webinars tussen 19 mei en 17 juni begeleiden, kijken ook uit naar een ander soort overdracht. “Via de chat hopen we veel interactie te bereiken.”

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

DLW’s

In de gezondheidszorg zijn we gewend om zaken af te korten, het liefst in drie letters. Soms komt er een combinatie voorbij waarvan je denkt: wat is dit nu weer? Bij dezen introduceer ik er ook één: de DLW’s. De Districts Leden Webinars, die de komende tijd in de plaats komen van onze vertrouwde DLB’s.

PW20 - 15-05-2020 | door Aris Prins,voorzitter KNMP

IGJ: tijdelijke aanpassing voorwaarden collegiaal doorleveren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tot 1 juli de voorwaarden gewijzigd voor het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Dit blijkt uit een publicatie op de website van de IGJ.

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

KNMP is verheugd over vervolgstap tegengaan tekorten

De KNMP is verheugd over de vervolgstap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Eind vorig jaar pleitte VWS voor extra voorraden van geneesmiddelen.

PW20 - 15-05-2020 | door KNMP

KNMP ontsluit kengetallen van medicatieverstrekkingen

De KNMP ontsluit wekelijks kengetallen van medicatie¬verstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare en poliklinische apotheken en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.

PW19 - 08-05-2020 | door KNMP

StiPCO-tegemoetkoming wordt eind juni uitbetaald

Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni.

PW19 - 08-05-2020 | door KNMP

Vlinder

Een niet zichtbaar organisme dwingt hele economieën op de knieën. Grote reuzen als KLM denken na over hun toekomstige manier van bedrijfsvoering, hoe en wat kan én moet er anders. De opgelegde anderhalvemetermaatschappij vraagt om directe, ingrijpende aanpassingen. Geen enkel maatschappelijk segment blijft gespaard. Ook de zorg niet.

PW19 - 08-05-2020 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM 1 reactie

‘Ik ben geen lobbyist, wel een heel trotse apotheker’

Een dag met... Bart Smals

Voorheen was hij apotheker in ’s Gravenzande, sinds augustus 2019 is hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Zijn portefeuille: arbeidsomstandigheden, inspectie en toezicht, mbo en groen onderwijs. Op politiek gebied is hij door de wol geverfd: hij was vijf jaar VVD-fractievoorzitter in de gemeente Delft. In deze aflevering van de rubriek ‘Een dag met …’ krijgt Bart Smals het podium.

PW18 - 01-05-2020 | door Quirine Tacken

VWS: voldoende midazolam in de markt volgens monitor LCG

Voorlopig is er voldoende midazolam beschikbaar, toont de monitor van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmid- delen (LCG) aan. Dat meldt VWS-minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

PW18 - 01-05-2020 | door KNMP

Districtsleden-webinars in teken van medicatieoverdracht

Het thema van de districtsleden-webinars is ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’. De reguliere districtsle- denbijeenkomsten vinden vanwege de coronacrisis online plaats.

PW18 - 01-05-2020 | door KNMP

Game changer

In nog geen twee maanden is de wereld compleet veranderd. Net als vele anderen dragen apothekers actief bij om de gezondheidszorg draaiende te houden. Veelal op de achtergrond. Maar, gezien de vele cadeautjes en kaartjes op internet en in de apotheek, ook zichtbaar voor patiënten.

PW18 - 01-05-2020 | door Marcel Kooij, bestuurslid WSO

Document acties

Back to top