Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft onverminderd hoog

16-09-2021
In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5%. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft onverminderd hoog

In zorg en welzijn ligt het ziekteverzuim van werknemers aanmerkelijk hoger dan in andere bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim in alle bedrijfstakken lag in het tweede kwartaal op 4,7%.

Binnen de bedrijfstak zorg en welzijn lopen de percentages uiteen van 4,5% (overige zorg en welzijn) tot 7,9% (verpleging, verzorging en thuiszorg). In de gehandicaptenzorg (7,2%), kinderopvang (6,9%) en verpleging, verzorging en thuiszorg lag het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan gemiddeld voor de hele zorg- en welzijnssector.

Het verzuim onder huisartsen en gezondheidscentra lag in het tweede kwartaal met 5,3% onder het gemiddelde, maar in deze relatief kleine branche neemt het ziekteverzuim al drie jaar op rij sterk toe.

Kinderopvang

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2020 ging het ziekteverzuim van 6,1% naar 6,5% in zorg en welzijn. Een zelfde stijging deed zich voor in de geestelijke gezondheidszorg (van 5,7% naar 6,1%) en in de gehandicaptenzorg (van 6,8% naar 7,2%).

Voor drie branches was het verschil groter dan gemiddeld voor zorg en welzijn. Het grootste verschil is zichtbaar in de kinderopvang, waar het verzuimpercentage 1,1 procentpunt hoger was dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder: het verzuim ging van 5,8% naar 6,9%.

Document acties

Back to top