Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe CGRP-remmers voor migraine in basispakket

PW39 - 21-09-2021
Drie nieuwe CGRP-remmers voor chronische migraine – erenumab (Aimovig), fremanezumab (Ajovy) en galcanezumab (Emgality) – kunnen onder voorwaarden worden vergoed uit het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister van Medische Zorg.
Nieuwe CGRP-remmers voor migraine in basispakket

Omdat de CGRP-remmers bijna € 6000 per patiënt per jaar kosten, adviseert het Zorginstituut een CGRP-remmer alleen te vergoeden voor patiënten met chronische migraine als behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox) niet werkt. Belangrijk is ook dat patiënten stoppen met de CGRP-remmer als blijkt dat die niet werkt.

Afspraken over gepast gebruikt, zoals start- en stopcriteria, worden gemaakt in nauw overleg met de hoofpijnneurologen en zorgverzekeraars, benadrukt het ZIN. Naar schatting tussen de 2700 en 3600 patiënten met chronische migraine komen in aanmerking voor een CGRP-remmer. Bij chronische migraine heeft iemand minimaal vijftien dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens acht dagen migraine.

Kwaliteit van leven

Volgens het ZIN levert wetenschappelijk onderzoek bewijs dat de drie CGRP-remmers werken bij patiënten met chronische migraine die therapieresistent zijn voor de twee ander migrainemiddelen uit het basispakket. Bij 20% is er sprake van een halvering van het aantal migrainedagen per jaar. Voor hen betekent dat een enorme verbetering van de kwaliteit van leven.

Aanvraag episodische migraine

Het zorginstituut vraag de minister een uitzondering te maken voor vierhonderd tot vijfhonderd patiënten met chronische migraine die nog niet altijd alle behandelstadia met de twee andere medicijnen hebben doorlopen, maar de CGRP-remmers al wel gebruiken omdat ze hebben meegedaan aan een managed access program van de farmaceutische industrie.

Patiënten met episodische migraine – minder dan veertien hoofdpijndagen per maand – krijgen de CGRP-remmers nog niet vergoed omdat er nog geen onderzoekdossier bij het ZIN is ingediend dat kan onderbouwen voor welke groep patiënten deze medicijnen meerwaarde hebben. Zodra de farmaceutische bedrijven hun aanvraag indienen, kan het zorginstituut starten met een beoordeling.

 

Document acties

Back to top