Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

V&VN: digitale medicatieoverdracht nog in kinderschoenen

PW38 - 13-09-2021
Het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgorganisaties vindt nog maar mondjesmaat plaats, en één van de meest ervaren knelpunten is het ontbreken van een kloppend actueel medicatieoverzicht. Dat blijkt uit een peiling van de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) onder ruim duizend respondenten.
V&VN: digitale medicatieoverdracht nog in kinderschoenen

Bijna een derde van de deelnemers geeft aan dat het vaak voorkomt dat er bij de overdracht van patiënten geen actuele toedienlijst beschikbaar is in de avond-, nacht- en weekenduren. Ook stelt een grote groep vaak te moeten bellen met de voorschrijver of de apotheek over de toedienlijst.

Het overdragen van medicatiegegevens is een frustratie van veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, schrijft V&VN. Het verloopt vaak moeizaam, is foutgevoelig en kost veel tijd en energie.

Verder blijkt uit de peiling dat de mate van digitalisering sterk varieert: in ziekenhuizen gaat bij 95% van de respondenten zowel het voorschrijven als de toedienregistratie digitaal. In de wijkverpleging wordt 53% van de toedieningen digitaal geregistreerd. In de verstandelijke gehandicaptenzorg geeft ruim 81% aan dat het voorschrijven digitaal gaat, maar de toedienregistratie nog op papier.

Digitale toedienlijst

Volgens V&VN gaat het ondanks de knelpunten wel langzaam de goede kant op: 48% van de respondenten geeft aan dat in hun werkomgeving de voorschrijver, apotheker en toediener met dezelfde digitale applicatie werken voor het medicatieproces. In 35% van de gevallen delen de zorgverleners een toedienlijst digitaal, maar in 69% van de gevallen krijgt een patiënt bij een overdracht een toedienlijst op papier mee.

Invloed uitoefenen

50% van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten geeft aan behoefte te hebben aan informatie over het nieuwe medicatieproces, en willen hier ook graag invloed op uitoefenen.

De resultaten van de peiling bieden, volgens de beroepsvereniging, aanknopingspunten om de achterban binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht een stem te geven over digitale medicatieoverdracht. Zo streeft V&VN onder andere naar het digitaal uitwisselen van uitvoerverzoeken voor het toedienen van medicatie waar een voorbehouden handeling voor nodig is.

Document acties

Back to top