Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Online voorschrijven zonder fysiek contact blijft mogelijk

PW36 - 31-08-2021
Het voorschrijven van geneesmiddelen na online contact tussen voorschrijver en patiënt, zonder elkaar te hebben ontmoet, blijft mogelijk tot eind van dit jaar. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn veel partijen tevreden over het op afstand houden van spreekuren en consulten.
Online voorschrijven zonder fysiek contact blijft mogelijk

Het is niet toegestaan via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of niet beschikt over zijn medicatiehistorie.

Door het coronavirus kan het echter voorkomen dat het veiliger is contacten te vermijden, bijvoorbeeld door recepten uit te schrijven na een online videoconsult. Veel partijen zijn tevreden over het op afstand houden van spreekuren en consulten tijdens deze pandemie, aldus de inspectie, die daarom de mogelijkheid online voor te schrijven zonder fysiek contact verlengt tot 1 januari 2022.

Ook krijgen partijen de ruimte de komende maanden in gesprek te gaan over de mogelijkheden deze ontwikkeling te laten inbedden in de reguliere zorgprocessen.

Voorwaarden

Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht van de patiënt kan inzien.

Op deze situatie zijn, volgens IGJ, de volgende twee voorwaarden van toepassing: in alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en de huisarts van de patiënt. Is er sprake van overmacht, waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Document acties

Back to top