Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Online voorschrijven en thuis recepten verwerken weer verlengd

PW50 - 08-12-2021
Het online voorschrijven van geneesmiddelen door artsen, zonder fysiek contact met patiënten, blijft mogelijk tot 1 juni 2022. Ook blijft het toegestaan voor apothekers en apothekersassistenten om recepten vanuit huis te verwerken. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten.
Online voorschrijven en thuis recepten verwerken weer verlengd

Online geneesmiddelen voorschrijven is niet toegestaan als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent, of niet beschikt over zijn medicatiehistorie. Door het coronavirus kan het, volgens de IGJ, voorkomen dat het veiliger is contacten te vermijden. Het uitschrijven van recepten na een online videoconsult voorkomt fysiek contact.

Door de nieuwe verlenging blijft het mogelijk dat recepten na een video-consult worden uitgeschreven als de waarnemer of vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzien.

Op deze situatie zijn, volgens IGJ, de volgende twee voorwaarden van toepassing: in alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en de huisarts van de patiënt. Is er sprake van overmacht, waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Thuis recepten verwerken

Verder verlengt de inspectie ook de toestemming voor apothekers en apothekersassistenten om recepten vanaf de thuiswerkplek te verwerken tot 1 juni 2022. Volgens de geneesmiddelenwet is het niet toegestaan buiten de apotheek recepten te verwerken. Door deze bepaling tijdelijk op te schorten kunnen apothekers en apothekersassistenten die thuis in quarantaine zitten maar niet ziek zijn vanuit huis verder werken.

 

Document acties

Back to top