Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe keuzetabel NHG voor inhalatoren

PW39 - 23-09-2021
Voor het maken van een keuze tussen inhalatoren kunnen zorgverleners gebruikmaken van een nieuw keuzehulpmiddel van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG): een keuzetabel waarin de verschillende kenmerken per inhalator worden genoemd. Zo is onder meer terug te vinden welke inhalatoren geschikt zijn voor de verschillende inhalatietechnieken.
Nieuwe keuzetabel NHG voor inhalatoren

Bij de inhalatietechnieken wordt onderscheid gemaakt tussen ‘krachtige inhalatie, zo diep mogelijk’, ‘gelijkmatige inhalatie, zo diep mogelijk’ en ‘rustig in- en uitademen’. Ook is aangegeven welke medicijnen in de verschillende inhalatoren aanwezig zijn, of de inhalator een dosisteller of indicator bevat en of de inhalator zonder voorzetkamer is te gebruiken. Verder kunnen zorgverleners nagaan welke inhalatoren een milieubelastend broeikasgas bevatten en wordt een indicatie gegeven van de kosten.

Het keuzehulpmiddel is ontwikkeld in lijn met de NHG-Standaard Astma bij volwassenen en de NHG-Standaard COPD, in samenwerking met kaderhuisartsen astma en COPD van het COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), praktijkondersteuners van de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en longartsen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

De tabel met inhalatoren voor astma bij volwassenen en de tabel met inhalatoren voor COPD zijn te vinden op de website van het NHG.

Document acties

gearchiveerd onder: NHG, COPD, Inhalatoren, astma, keuzetabel

Reacties

24-09-2021 09:14
A.K. van Nunen (180060) zegt:

Wat jammer dat de tabel te weinig rekening houdt met de nieuwe (NHG) richtlijn.
De combinatie ICS + Formoterol wordt pas in stap 3 (4e regel!) genoemd. Dit is een gemiste kans met weer jaren overgebruik van de SABA.
Daarnaast is de tabel (totstandkoming) gedateerd september 2021 en de huidige preferente device staat er niet bij! Misschien dan toch maar een update?

Back to top