Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw stappenplan: start met SGLT-2-remmer

PW47 - 22-11-2021
Starten met een SGLT-2-remmer is de eerste stap in de medicamenteuze behandeling van diabetespatiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico. Dit geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan in de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.
Nieuw stappenplan: start met SGLT-2-remmer

Voor patiënten met een zeer hoog risico zijn gunstige effecten op harde uitkomstmaten aangetoond voor de natriumglucose-cotransporter-2-remmers (SGLT-2-remmers) empagliflozine (Jardiance), dapagliflozine (Forxiga) en canagliflozine (Invokana). In de aangepaste standaard is daarom een nieuw stappenplan opgenomen dat bij deze groep zowel gericht is op behandelen van hyperglykemie als op verlaging van het risico op hart- en vaatziekten en progressie van chronische nierschade en hartfalen.

Het schema is toepasbaar bij niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten die nog niet worden behandeld, een levensverwachting van meer dan vijf jaar en een eGFR hoger dan 10 ml/min/1,73m2. Bij een contra-indicatie voor een SGLT-2-remmer wordt starten met een glucagonachtig peptide-1-agonist (GLP-1-agonist) aanbevolen.

Bestaande patiënten

Bij zeer hoog risicopatiënten die al andere diabetesmiddelen gebruiken en een HbA1c-waarde hoger dan 53 mmol/mol hebben, adviseert het NHG een SGLT-2-remmer toe te voegen. Bij gebruik van insuline of een sulfonylureumderivaat dient bij een Hb1c-waarde lager dan 64 mmol/mol de dosering hiervan te worden verlaagd of de behandeling te worden gestaakt.

Onder de zeer hoog cardiovasculair risicogroep vallen patiënten met hartfalen, met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, waaronder acuut coronair syndroom, angina pectoris, TIA en beroerte.

Zie verder de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.

Document acties

Back to top