Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Wetsvoorstel vertragend voor digitale communicatie’

23-11-2021
Het wetsvoorstel voor digitale communicatie in de zorg is te zorgvuldig van opzet waardoor de beoogde versnelling niet van de grond komt. Ook leiden de plannen van de minister tot meer bureaucratie en hogere kosten. Daarvoor waarschuwen de belangenorganisaties van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners in een brief aan de Tweede Kamer, die vanmiddag de nieuwe wet bespreekt.
‘Wetsvoorstel vertragend voor digitale communicatie’

Doel van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken aan de hand van eenduidige eisen aan taal en techniek.

Onder meer Actiz, KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en Nictiz prijzen het zorgvuldige Wegiz-wetsvoorstel, maar vragen zich af of dit niet efficiënter kan worden ingericht. Daarbij wijzen de organisaties op de lijst van instrumenten die de Wegiz voorschrijft, zoals effectenverkenningen, NEN-normen en certificeringen.

Volgens de veldpartijen neemt de verkenningsfase voor opname van een gegevensuitwisseling op de meerjarenagenda van Wegiz al snel een aantal jaar in beslag. Als het veld daarentegen zelf kan bepalen welke instrumenten het beste kunnen worden ingezet, zou dat “de snelheid ten goede komen”.

Versnelling

Daarnaast geven de belangenorganisaties aan dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) meer verplichtend zou moeten optreden om tot echte versnelling te komen. Inmiddels heeft de minister van VWS overigens wel beloofd meer regie te nemen op de totstandkoming van de benodigde ICT-infrastructuur met generieke voorzieningen, aldus de veldpartijen, die benadrukken dat hierop moeten worden doorgepakt, inclusief de verplichting dat iedereen die dan ook gaat gebruiken.

Wettelijke verankering

Het verplicht openstellen van systemen kan bijdragen aan versnelling van de uitwisseling van gegevens en verlaging van maatschappelijke kosten. Ook waarschuwen de belangenorganisaties voor het ontstaan van dubbele datastructuren, en ze pleiten voor een wettelijke verankering van de gegevensuitwisseling met patiënten.

Naast bovengenoemde partijen is de brief ondertekend door: beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF, Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN), Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatie (VZVZ) en RSO Nederland, de koepel van Regionale Samenwerkingsorganisaties.

 

 

Document acties

Back to top