Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddel voor behandeling leukemie in basispakket

18-11-2021
Het geneesmiddel venetoclax (Venclyxto), voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML), kan in combinatie met een hypomethylerend middel worden opgenomen in het basispakket. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de prijs te onderhandelen.
Geneesmiddel voor behandeling leukemie in basispakket

De combinatie venetoclax en een hypomethylerend geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met acute myeloïde die niet in aanmerking komen voor chemotherapie. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van venetoclax in de sluis voor dure geneesmiddelen.

Het zorginstituut vindt een nog lagere prijs voor venetoclax rechtvaardig omdat het verwacht dat met de vergoeding voor eerdere indicaties de gedane investeringen al grotendeels zijn terugverdiend. Bij de beroepsgroep dringt het ZIN erop aan onderzoek te doen naar gepast gebruik van het geneesmiddel.

Vergoeding

Venetoclax wordt al vergoed voor verschillende toepassingen bij chronische lymfatische leukemie (CLL). Voor de combinatiebehandelingen met rituximab en obinutuxumab zijn financiële afspraken gemaakt die lopen tot 2027.

AML is een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. De witte bloedcellen in het beenmerg rijpen niet goed meer en nemen snel in aantal toe, waardoor een patiënt snel ernstig ziek wordt. AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen.

Document acties

Back to top