Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen uit de sluis beschikbaar voor meer patiënten

PW51en52 - 14-12-2021
Steeds meer patiënten komen in aanmerking voor gebruik van sluisgeneesmiddelen, waardoor de kosten zijn gestegen van ruim € 2 miljard in 2017 naar bijna € 2,5 miljard in 2019. Dat blijkt uit de ‘Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021’ van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Geneesmiddelen uit de sluis beschikbaar voor meer patiënten

Voor de monitor heeft het ZIN onderzoek gedaan naar de inzet van drie geneesmiddelen die uit de sluis in het verzekerde pakket zijn opgenomen: nivolumab (Opdivo), pembrolizumab (Keytruda) en atezolizumab (Tecentriq). Deze drie geneesmiddelen waren in 2019 verantwoordelijk voor de helft van de totale kosten van sluisgeneesmiddelen van € 528 miljoen.

Het gepast gebruik van deze drie sluisgeneesmiddelen voor de behandeling van longkanker en huidkanker (melanoom) kan beter, concludeert het Zorginstituut Nederland. Bij de toelating van deze zogeheten PD-(L)1-remmers heeft de beroepsgroep toegezegd centralisatie van behandelcentra en onderzoek te regelen.

Volgens het zorginstituut zijn de afspraken in zoverre nagekomen dat er “geen ongecontroleerde groei” aan behandelcentra is ontstaan, maar wel een “gestage uitbreiding”. Hierdoor rijst, volgens het ZIN, de vraag of dit niet leidt tot een te grote spreiding van patiënten met longkanker en huidkanker, met eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van zorg.

Landelijk register

Het zorginstituut adviseert de beroepsgroep met hulp van spiegelinformatie het effect te onderzoeken van een te grote spreiding van patiënten op de kwaliteit van zorg. Verder is het noodzakelijk dat er een centraal landelijk register komt voor longkanker, wat een voorwaarde is voor het voortdurend evalueren van de gepaste inzet van deze middelen. Deze uitkomstinformatie helpt bij het onderzoek naar de werking van medicijnen en het gepast gebruik, aldus het ZIN. Voor huidkanker bestaat al wel een register.

In de sluis

Nieuwe, dure geneesmiddelen komen niet zomaar in het basispakket van de zorgverzekering. De minister van Medische Zorg kan besluiten nieuwe geneesmiddelen vanwege de hoge prijs tijdelijk uit het basispakket te houden en ‘in de sluis’ te plaatsen. In die periode kan het Zorginstituut Nederland een geneesmiddel beoordelen en advies uitbrengen aan de minister over wel of geen opname in het basispakket. Ook kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Bij de toelating van sluisgeneesmiddelen tot het basispakket worden ook aanbevelingen gedaan over gepaste inzet van de geneesmiddelen.

 

Document acties

Back to top