Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers en patiënten positief over communiceren via app

PW50 - 14-12-2021
Apothekers en patiënten zijn positief over het gebruik van een app om ook tussen apotheekbezoeken in te kunnen communiceren over het gebruik van medicatie. De TRIAGE-­startvragen, die succesvol zijn gebleken aan de balie, kunnen hierbij helpen. Dit blijkt uit een verkenning van het Nivel en Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Pharmi.
Apothekers en patiënten positief over communiceren via app

“Patiënten en apothekers hebben behoefte aan digitale communicatie”, zegt Marcia Vervloet, senior onderzoeker Farmaceutische Zorg bij Nivel. “Tussen de ophaalmomenten in de apotheek is er weinig contact tussen patiënt en apotheker, terwijl patiënten ook in deze periode tegen problemen met hun medicatiegebruik aan kunnen lopen. Digitale communicatie via de app MedicijnWijs van Pharmi kan uitkomst bieden.”

De apothekers die meededen aan de verkenning zien digitale communicatie als “de toekomst” en willen patiënten deze service graag aanbieden. Ook de patiënten staan hier positief tegenover en zeggen het te waarderen als het apotheekteam regelmatig informeert naar hun ervaringen.

Vervloet: “Patiënten missen monitoring vanuit de apotheek, vooral als zij al langere tijd medicatie gebruiken. Zij hebben behoefte aan een evaluatiemoment, waarbij gekeken wordt of alle medicijnen nog wel nodig zijn, en welke doseringen mogelijk omlaag kunnen.”

Therapietrouw verbeteren

Volgens de apothekers kunnen de in een app geïntegreerde TRIAGE-startvragen van Nivel van toegevoegde waarde zijn voor de begeleiding van de patiënt. Aan de balie is er niet altijd voldoende gelegenheid uitvoerig in te gaan op patiëntervaringen. “De via de app gestelde vragen worden door apothekers als een goede voorbereiding gezien op een toekomstig gesprek aan de balie tussen patiënt en apotheekteam”, stelt Vervloet. “Digitale ondersteuning wordt ook beschouwd als een manier om therapietrouw te verbeteren.”

Patiënten vinden het prettig om met de app thuis rustig de tijd te kunnen nemen vragen te beantwoorden, ook al omdat (een gebrek aan) privacy dan geen rol speelt. De vier TRIAGE-startvragen zijn: 1. Hoe is het de afgelopen tijd gegaan met het gebruik van dit medicijn? 2. Heeft u last van bijwerkingen van dit medicijn? 3. Wat vindt u ervan dat u dit medicijn (langdurig) moet gebruiken? 4. Welke vragen heeft u nog? Over hoe vaak de vragen via de app gesteld moeten worden, zijn de meningen verdeeld.

Chatbot

Apothekers en patiënten zijn het er wel over eens dat het de taak van het apotheekteam is te reageren op vragen en dat dit niet ondervangen kan worden door automatisch gegenereerde antwoorden via een algoritme of chatbot. “Patiënten zien graag dat het apotheekteam in een volgend apotheekbezoek terugkomt op hun antwoorden, zodat zij zich goed gehoord voelen”, aldus Vervloet.

Het nadeel van digitale communicatie is volgens apothekers dat de non-verbale communicatie wegvalt. Verder zijn ze huiverig voor de tijd die het kost om te reageren op alle ervaringen en vragen. Sommige patiënten zien als nadeel dat ze hun ervaringen via tekst niet goed kunnen overbrengen.

Vervloet benadrukt dat het hier gaat om een eerste verkenning, waaraan acht apothekers en twaalf patiënten deelnamen, en dat vervolgonderzoek nodig is om de ervaringen van patiënten met de app te evalueren en optimaliseren. “Ook is het interessant na te gaan welk effect digitale begeleiding heeft op medicatiegebruik en welke doelgroepen hierbij het meeste baat hebben.”

Document acties

Back to top