Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afschalen planbare kritieke zorg dreigt door corona

PW44 - 29-10-2021
Vijf ziekenhuizen hebben problemen met het leveren van planbare kritieke zorg door de toename van het aantal coronapatiënten. Ook huisartsen, wijkverpleging en paramedici ervaren dat de druk op de zorg oploopt. Dat blijkt uit de maandelijkse monitor ‘Toegankelijkheid van Zorg – Gevolgen van Covid-19’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Afschalen planbare kritieke zorg dreigt door corona

Planbare kritieke zorg is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vijf ziekenhuizen kunnen die zorg niet volledig volgens planning leveren, twee daarvan zeggen deze zorg niet altijd binnen zes weken te kunnen leveren.

De NZa verwacht dat een toenemende druk op de intensive cares als eerste de kritieke planbare zorg onder druk zet, die afhankelijk is van ic-capaciteit, zoals openhartoperaties en transplantaties.

Volgens een schatting van de zorgautoriteit moeten bij alle Nederlandse ziekenhuizen maximaal 180.000 tot 200.000 operaties extra worden uitgevoerd als gevolg van zorg die tijdens de pandemie is uitgesteld. Op basis van de gegevens van 44 van de 73 ziekenhuizen blijkt dat daarvan 61.000 operaties al op de planning staan. Deze operaties vragen ongeveer 2500 extra ic-dagen, wat overeenkomt met ongeveer 150 coronapatiënten die ic-zorg nodig hebben.

Huisartsen

Verder blijkt uit de monitor dat de druk oploopt voor huisartsen, die ook coronapatiënten behandelen en patiënten volgen van wie zorg is uitgesteld. Fysiotherapeuten behandelen ook patiënten die nog niet naar het ziekenhuis kunnen voor een operatie aan de heup of knie. In de wijkverpleging neemt, volgens de NZa, de druk ook toe door nazorg aan coronapatiënten en een hoog ziekteverzuim.

Zelfstandige klinieken

Inmiddels leveren zelfstandige klinieken meer zorg dan voor de coronapandemie, en het aantal verwijzingen naar deze klinieken is gestegen. Van de operaties die tijdens de coronacrisis zijn uitgesteld, is op basis van een schatting 10% inmiddels in een zelfstandige kliniek ingehaald. Ook verwijzen huisartsen meer patiënten naar zelfstandige klinieken voor medisch-specialistische zorg.

 

Document acties

Back to top