Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ozanimod positief beoordeeld bij relapsing remitting multiple sclerose

PW16 - 16-04-2020
Ozanimod (Zeposia) ontving van de CHMP een positief oordeel voor de behandeling van patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) met actieve ziekte.
Ozanimod positief beoordeeld bij relapsing remitting multiple sclerose

Ozanimod is een sfingosine 1-fosfaatreceptor modulator. Het zorgt voor retentie van lymfocyten in lymfoïde weefsels. Het exacte werkingsmechanisme is niet bekend, maar waarschijnlijk speelt reductie van migratie van lymfocyten in het centraal zenuwstelsel een rol. Ozanimod vermindert focale inflammatoire activiteit bij actieve RRMS. De meest voorkomende bijwerkingen zijn nasofaryngitis en lymfopenie. Minder vaak komen voor hypertensie en toegenomen leverenzymwaarden. Ozanimod zal beschikbaar zijn als 0,23 mg- en 0,46 mg-capsules voor dosisescalatie en 0,92 mg-capsules voor de onderhoudsdosering.

Document acties

Back to top