Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief oordeel CHMP voor astma behandeling

PW16 - 15-04-2020
De CHMP heeft een positief oordeel afgegeven voor indacaterol/mometasonfuroaat (Atectura Breezhaler en Bemrist Breez-haler) voor de behandeling van astma.
Positief oordeel CHMP voor astma behandeling

Atectura en Bemrist zullen beschikbaar zijn als 125 µg/260 µg-, 125 µg/127,5 µg- en 125 µg/62,5 µg-capsules met poeder voor inhalatie. De indicatie luidt onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bij wie de aandoening niet voldoende onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende ß2-sympathicomimetica. Indacaterol/mometasonfuroaat verbetert de longfunctie en de overall astmacontrole. De meest voorkomende bijwerkingen zijn onder meer nasofaryngitis, bovenste luchtweginfectie en hoofdpijn.

Document acties

Back to top