Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw meldpunt medicatie-incidenten door zorgverleners

08-01-2021
Zorgverleners kunnen medicatie-incidenten voortaan melden bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI), onderdeel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het Portaal voor Patiëntveiligheid heeft deze taak overgedragen aan het IVM.
Nieuw meldpunt medicatie-incidenten door zorgverleners

Momenteel melden met name ziekenhuizen en openbaar apothekers incidenten met geneesmiddelen, aldus het IVM, dat meer zorgverleners wil bereiken om ze in breder verband te laten leren van elkaars ervaringen.

Sinds begin dit jaar zijn het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid gefuseerd. Het IVM zal zorgdragen voor de registratie en analyse van de meldingen en gesignaleerde risico’s terugkoppelen naar de zorgverleners.

Zorgverleners kunnen medicatie-incidenten hier melden, en via de zogenaamde Praktijkprikkel kunnen ze kennisnemen van de geanonimiseerde casusbeschrijvingen en de daaraan gekoppelde adviezen. Aanmelden voor de Praktijkprikkel is mogelijke via de nieuwsbrief van het IVM.

Foute dosering

In het afgelopen jaar zijn ongeveer 14.000 meldingen binnengekomen van medicatie-incidenten. Uit een analyse van 800 incidenten blijkt dat 25% plaatsvond bij het voorschrijven van geneesmiddelen, bijvoorbeeld een foute dosering. 31% gebeurde tijdens het toedienen, door een vergeten toediening of er werd verkeerd toegediend.

Eén op de vijf incidenten had betrekking op de medicatieoverdracht. De meeste medicatie-incidenten deden zich voor rond antibiotica, bloedverdunners en pijnstillers.

Document acties

Back to top