Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meldingen leverschade door gebruik fingolimod

PW 47 - 12-11-2020
Patiënten met multiple sclerose kunnen bij gebruik van fingolimod (Gilenya) ernstige leverschade oplopen. Dat blijkt uit een aantal meldingen van ernstige bijwerkingen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) scherpt de aanbevelingen voor artsen en apothekers aan om de risico’s zo klein mogelijk te maken.
Meldingen leverschade door gebruik fingolimod

Het CBG adviseert artsen onder meer leverfunctietesten uit te voeren, waaronder serumbilirubine, voor, tijdens en na afloop van de behandeling met fingolimod.

Bij klinische symptomen die wijzen op een leverfunctiestoornis is het advies onmiddellijk de leverenzymen en bilirubine te controleren en te stoppen met fingolimod als significante leverschade wordt bevestigd. Zie voor overige adviezen de website van het CBG.

In overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Novartis Pharma over deze ernstige bijwerkingen een Direct Healthcare Professional Communicatie (DHPC) gestuurd naar neurologen, MS-verpleegkundigen, maag-darm-leverartsen en (ziekenhuis)apothekers.

Document acties

Back to top