Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

De Jonge: coranatests voor al het zorgpersoneel

PW15 - 02-04-2020
Door een verviervoudiging van de testcapaciteit in diverse labs is het vanaf half april mogelijk al het zorgpersoneel dat lichamelijk contact heeft met patiënten en patiënten met klachten buiten het ziekenhuis te testen op COVID-19. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekendgemaakt.
De Jonge: coranatests voor al het zorgpersoneel

Momenteel worden dagelijks ruim vierduizend tests uitgevoerd, de komende weken wordt dat stapsgewijs uitgebreid tot 17.500 per dag. 

De tests zijn beschikbaar voor verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen kunnen patiënten in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. Het nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en gaat in per 6 april.

Het aantal door het RIVM gevalideerde testlabs is uitgebreid van 15 naar 41. Meer capaciteit wordt onder meer gerealiseerd bij de medisch microbiologische labs in ziekenhuizen, bij bioveterinaire labs en het diagnostisch lab van bloedbank Sanquin. Door verlengde werktijden bij deze labs kan deze capaciteit zo nodig worden verhoogd tot 29.000 tests per dag. 

Schaarste testmaterialen

Om te kunnen testen moeten labs wel voldoende voorraad en leveringszekerheid hebben van testmaterialen, want die zijn momenteel wereldwijd schaars. VWS volgt daarom de komende periode wekelijks de voorraden van kritische producten, om als dat nodig is deze te herverdelen over de labs waar de behoefte het grootst is. Ook laat De Jonge onderzoeken of het mogelijk is testmateriaal in eigen land te gaan produceren.

Document acties

Reacties

02-04-2020 20:54
A. Verhoog zegt:

Dus niet voor het personeel in de apotheek, maak ik uit dit schrijven op

A.Verhoog

03-04-2020 11:32
K.G.J. Schneider zegt:

Sterker nog: de GGD in het Gooi heeft 2 april te kennen gegeven dat apotheekmedewerkers niet in aanmerking komen. Niet belangrijk genoeg. Er wordt hier nu door diverse personen, huisartsen en apothekers vol tegengas gegeven!

Back to top