Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBS: meer dan de helft huisartsen is vrouw

10-07-2020
Het aandeel vrouwelijke huisartsen in praktijken is tussen 2013 en 2018 toegenomen van 50% naar 58,1%. Eind 2018 waren er ruim 13.700 duizend huisartsen met een actieve registratie in het BIG-register opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
CBS: meer dan de helft huisartsen is vrouw

Het aantal in een praktijk werkzame vrouwelijke huisartsen steeg tussen 2013 en 2018 met 30,7%. Hiertegenover stond een daling met 5,7% van het aantal mannelijke huisartsen in dezelfde periode.

De verandering in genoemde periode is volgens het CBS goed zichtbaar in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. In vijf jaar daalde in deze categorie het aantal mannelijke huisartsen met 60 tot bijna 1600 in 2018, het aantal vrouwelijk huisartsen nam met 610 toe tot 3400 in 2018.

Het aandeel oudere huisartsen verschilt tussen mannen en vrouwen: in 2018 was 57,3% van de mannelijke huisartsen ouder dan 50 jaar, van de vrouwen was dit 25,5%. Driekwart van de vrouwelijk huisartsen was jonger dan 50 jaar.

Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde van 42,4% in 2013 naar 39,6% in 2018. In een aantal provincies met krimpregio’s was dit percentage 50% of hoger. In Zuid- en Noord-Holland woonden in 2018 de meeste werkzame huisartsen, respectievelijk 2400 en 2300.

Het minste aantal woonde in Friesland (390), Drenthe (355), Zeeland (200) en Flevoland (140). Uit cijfers van het Nivel blijkt dat er in Flevoland meer huisartsen werkten dan woonden. 

Huisartsen in de praktijk

Verder blijkt uit de CBS-cijfers dat in 2018 van alle huisartsen 81,6% (11.200 huisartsen) werkzaam is in de praktijk. Dat kan zijn in een eigen praktijk, in loondienst of als zzp’er. Daarnaast waren 495 huisartsen (3,9%) in een andere zorgsector werkzaam, 395 huisartsen (2,9%) werkten buiten de zorg en iets meer dan duizend huisartsen (7,6%) hadden een hoofdinkomen uit een uitkering of pensioen.

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top