Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG maakt ‘niet-wisselenlijst’ voor geneesmiddelen

30-06-2020
Omdat het wisselen van geneesmiddelen regelmatig leidt tot onrust of gezondheidsklachten gaat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een ´niet-wisselenlijst´ opstellen. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), nadat partijen vorig jaar geen overeenstemming hebben bereikt over veilig wisselen.
CBG maakt ‘niet-wisselenlijst’ voor geneesmiddelen

Op basis van wetenschappelijke voorwaarden maakt het CBG een overzicht van medicijnen waarbij wisselingen ongewenst zijn. Die voorwaarden bespreekt het college met patiëntenorganisaties en koepelorganisaties van artsen, apothekers en zorgverzekeraars. Vervolgens ontvangen externe partijen een conceptlijst, waarna het CBG – naar verwachting eind 2020 – het definitieve overzicht vaststelt, dat jaarlijks geëvalueerd zal worden.

Onder leiding van VWS hebben diverse partijen vorig jaar in een bestuurlijk overleg gewerkt aan afspraken over het veilig wisselen van geneesmiddelen, maar eind januari werd duidelijk dat de standpunten te ver uiteen lagen. Voor een akkoord bleek onvoldoende draagvlak te zijn, moest toenmalig minister van Medische Zorg Bruno Bruins tot zijn teleurstelling melden aan de Tweede Kamer.

Bij het bestuurlijk traject verantwoord wisselen van geneesmiddelen waren onder meer betrokken: KNMP, Nederlands Huisartsen Genootschap, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutisch Bedrijf.

 

Document acties

Reacties

01-07-2020 10:24
J.C. Kortekaas (129520) zegt:

Koninklijke weg.
Hulde.
Wel heel laat 12 jaar na invoering individueel preferentiebeleid.

02-07-2020 12:34
D.T. Hendriksz (123660) zegt:

Onduidelijk is of deze lijst gaat over de substitutie tussen chemisch gelijkwaardige middelen, de origineel specialite en het identieke generieke middel of gaat het om de substitutie tussen chemisch verschillende middelen met een gelijke therapeutische werking; dat laatste is nu aan de orde wegens de GVS herschikking/modernisering. De Koninklijke Weg kan dus heel goed een geitenpaadje zijn. Dit moeten apothekers die hun vak verstaan niet willen. Voer dan maar direct de WHO lijst 200 essentiële middelen in. Gaarne dus een duiding door de KNMP over dit dossier.

03-07-2020 17:41
D.T. Hendriksz (123660) zegt:

GVS modernisering gaat gepaard met clusters op basis van therapeutische werking; alle statines op 1 hoop, alle AT2 en ACE op 1 hoop. 1 vrijloper per cluster. GVS bijbetaling voor alle middelen die duurder zijn. Minister en Tweede Kamer hebben al gesproken over Medische Noodzaak in deze nieuwe situatie; is dus totaal anders dan nu; Lipitor of Atorvastatine merk X. Gaat dan om Atorvastatine of fluvastatine. Of Losartan of Enalapril. En meer varianten op dit thema. Lees het APE rapport voor de details. En dan moet de Logistieke Noodzaak nog komen....

Back to top