Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afname reguliere zorg dempt extra kosten corona

PW39 - 18-09-2020
Door uitval en uitstel van reguliere zorg worden de extra kosten die met name ziekenhuizen hebben gemaakt door COVID-19 grotendeels gecompenseerd. Dat concludeert Zorginstituut Nederland (ZIN) in een eerste raming van de kosten voor de basisverzekering en de langdurige zorg over het tweede kwartaal van 2020.
Afname reguliere zorg dempt extra kosten corona

In het eerste halfjaar stegen de totale kosten van de medisch-specialistische zorg door corona met 8,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij kaakchirurgie, overige ziekenhuiszorg en extramuraal werkende specialisten daalden de kosten met 9,6%.

Het aantal consulten bij tandartsen daalde aanzienlijk: 16,4% minder dan in de eerste helft van 2019. In de paramedische zorg leidde de sluiting van fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken tot een daling van de gedeclareerde kosten met 6,2% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

Ook huisartsen zagen het aantal consulten dalen in de eerste zes maanden van dit jaar, toch blijken de gedeclareerde kosten voor huisartsenzorg te zijn gestegen met 11,9%. Oorzaak van deze stijging is een toename van het aantal consulten voor luchtweginfecties, die gemiddeld wat langer duren. Een andere verklaring voor de kostenstijging is, volgens ZIN, de financieringsmaatregel van de overheid om huisartsen te compenseren voor de afname in consulten tijdens de eerste coronagolf.

Welke invloed de pandemie heeft gehad op de kosten van de langdurige zorg is nog niet duidelijk. Vergoedingen voor aanbieders van deze zorg worden namelijk pas volgend jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, op basis van nacalculatie.

Document acties

gearchiveerd onder: extra kosten, corona
Back to top