Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Stel prioriteiten voor ontwikkeling digitale zorg’

PW36 - 31-08-2020
Patiënten en zorgverleners hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen veel ervaring opgedaan met digitale zorg. Het is belangrijk dit momentum te benutten en prioriteiten te stellen voor verdere ontwikkeling en financiering van digitale zorg. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) aan minister van Medische Zorg Tamara van Ark.
‘Stel prioriteiten voor ontwikkeling digitale zorg’

Vooral beeldbellen is explosief toegenomen tijdens de huidige pandemie: 64% van de huisartsen is voor het eerst gaan beeldbellen met patiënten. Veel huisartsen (58%) willen het beeldbellen ook behouden in de toekomst. Daarnaast is het gebruik van telebegeleiding opgeschaald, waarbij chronische patiënten worden begeleid en gemonitord vanuit het ziekenhuis, stelt de Raad in haar advies Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis.

Na eigen analyse en interviews met burgers en zorgverleners constateert de raad echter dat de snelle digitalisering niet per se blijvend of waardevol is. Ook zijn niet alle ervaringen positief.

Om zinvolle ontwikkelingen te kunnen continueren moet er volgens de RVS een omslag komen: niet zozeer vasthouden aan de toepassingen die de afgelopen periode zijn opgeschaald, maar voortbouwen op de beweging die in de praktijk is ontstaan.

De raad adviseert de minister samen met het veld de digitale zorg verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de in 2014 gestelde doelen voor eHealth te herijken. Verder heeft digitalisering die helpt het personeelstekort in de zorg terug te dringen de hoogste prioriteit. Ook zou digitale zorg de positie moeten versterken van kwetsbare burgers, patiënten en hun mantelzorgers.

Declaratieregels

Tijdens de coronacrisis konden zorgverleners digitale zorg veelal op dezelfde manier declareren als normale zorg. Volgens de RVS moet deze verruiming behouden blijven, ook na de nu voorziene verlenging door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot januari 2021. Verder stelt de Raad dat stimulering niet alleen gericht moet zijn op bestaande zorgaanbieders, zoals nu het geval is, maar ook ruimte moet bieden aan vernieuwende vormen van digitale zorg.

Ten slotte waarschuwt de RVS kritisch te blijven omdat digitale toepassingen de therapeutische relatie tussen patiënt en zorgverlener soms bemoeilijken. Het is daarom belangrijk de betrokkenheid van patiënten en burgers te borgen, en digitale zorg in co-creatie te ontwikkelen.

Document acties

Back to top