Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zij-instromers in strijd tegen personeelstekort

PW37 - 06-09-2019
In de regio’s Midden-Nederland en Amsterdam zijn 42 zij-instromers gestart met een nieuwe verkorte BBL-opleiding voor apothekersassistent. Dat is het resultaat van wervingsacties van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) en apothekersverenigingen om het grote tekort aan apothekersassistenten aan te pakken.
Zij-instromers in strijd tegen personeelstekort

Van de 42 zij-instromers zijn er 24 vorige week gestart op de nieuwe verkorte opleiding Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het ROC van Amsterdam, de andere 18 zijn al in juni begonnen op de verkorte opleiding van het ROC Amersfoort. Een versnelde BBL-opleiding duurt twee in plaats van drie jaar, waarbij studenten één dag per week naar school gaan en drie of vier dagen werken in een apotheek.

Het opzetten van een verkorte opleiding was één van de randvoorwaarden voor het slagen van het traject ‘Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!’, een initiatief van de SBA om in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland – waar apothekers kampen met een grote krapte op de arbeidsmarkt – versneld zo’n veertig tot vijftig apothekersassistenten op te leiden.

In samenwerking met onder meer de apothekersverenigingen in Amsterdam en Utrecht, Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN), Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) en het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft de SBA het afgelopen halfjaar informatiebijeenkomsten, assessments en speeddates georganiseerd voor zij-instromers. Van de 307 potentiële zij-instromers die zich in totaal hadden aangemeld, bleven er na screening 102 over. Die deden mee aan zes verschillende speeddates met in totaal 47 apotheken, waarbij apothekers korte gesprekken voerden met de kandidaten.

Arbeidsovereenkomst

Onder de zij-instromers die hebben gereageerd zitten veel kandidaten uit de zorg – onder anderen verpleegkundigen – maar ook uit commerciële en financiële branches, vertelt SBA-projectleider Pauline Hoogerwerf. “Veel kandidaten zijn 30-plussers die een carrièremove maken. Ze zijn gescreend op hbo-werk- en -denkniveau omdat ze deze opleiding versneld moeten afronden.”

Met 42 nieuwe apothekersassistenten in spe is het tekort natuurlijk nog niet opgelost, maar bij bbl-leerlingen is er wel meer grip op de instroom in de praktijk, benadrukt Hoogerwerf. “We weten zeker dat deze leerlingen in de apotheek gaan werken, omdat ze direct een arbeidsovereenkomst sluiten met een apotheker.”

Subsidie

Omdat apothekers overal in het land kampen met openstaande vacatures voor apothekersassistenten gaat de SBA het traject ‘Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!’ ook starten in andere regio’s. “We zijn in gesprek met diverse apothekersverenigingen, want het succes van deze werving valt of staat met de bereidheid van apothekers om BBL’ers een werkplek te bieden”, aldus Hoogerwerf.

Apothekers die deelnemen kunnen ondersteuning krijgen van het SBA-subsidieloket. Voor de BBL zijn verschillende subsidies beschikbaar: Stagefonds Zorg, Subsidie Praktijkleren en SectorplanPlus. “De totale subsidie voor het opleiden van een BBL’er in de apotheek kan variëren van € 5000 tot € 10.000 per leerling.” 

Document acties

Back to top