Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Wereldwijde stijging medicijnresten in zoet water

PW10 - 25-02-2019
De concentratie medicijnen in zoet water is wereldwijd in twintig jaar tijd flink toegenomen. In het water zit zelfs zo veel van het antibioticum ciprofloxacine dat er een risico is op schadelijke ecologische effecten. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.
Wereldwijde stijging medicijnresten in zoet water

Voor de twee geneesmiddelen carbamazepine en ciprofloxacine waren de milieurisico’s in 2015 wel tien tot twintig hoger dan in 1995, concluderen de milieukundigen van de Radboud Universiteit, die hun studie hebben gepubliceerd in Environmental Research Letters. Vooral de toename van menselijk gebruik van ciprofloxacine verhoogt de risico’s wereldwijd.

De concentraties van dit antibioticum zijn volgens de onderzoekers schadelijk voor de bacteriën in het water, die op hun beurt een belangrijke rol spelen in allerlei voedselkringlopen. Daarnaast kunnen antibiotica ook een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van bacteriënkolonies die gebruikt worden in waterzuivering.

Antibioticaresistentie staat al jaren op de agenda van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Over het algemeen wordt het gezien als een probleem van de gezondheidssector, vanwege de verspreiding van resistente bacteriën binnen ziekenhuizen of via de veehouderij. Volgens de onderzoekers is nog weinig bekend over de rol die het milieu speelt in dit probleem. Mensen worden immers ook blootgesteld aan bacteriën via rivieren en meren.

Document acties

Back to top