Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verzekerden met zorgbehoefte stappen minder vaak over

10-05-2019
Verzekerden die veel zorg nodig hebben, zijn het afgelopen jaar veel minder vaak overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dan verzekerden die aangeven zonder zorg te kunnen. Dat blijkt uit de zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die vindt dat zorgverzekeraars beter moeten uitleggen dat er geen beperkende voorwaarden zijn om over te stappen.
Verzekerden met zorgbehoefte stappen minder vaak over

Verzekerden die veel zorg nodig hebben zijn bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte, aandoening of langdurige revalidatie. Veel patiënten uit deze groep zijn tevreden over hun zorgverzekering. Verder komt uit de zorgmonitor naar voren dat patiënten die niet zijn overgestapt veel vaker bezorgd zijn dat zij niet worden geaccepteerd door een andere zorgverzekeraar (18%) en dat er verborgen kosten zijn (14%). Bij de groep verzekerden die zegt geen zorg nodig te hebben zijn die percentages respectievelijk 2% en 8%.

De ACM benadrukt het onwenselijk te vinden dat verzekerden die veel zorg nodig hebben drempels ervaren om over te stappen. Zorgverzekeraars moeten van de mededingingswaakhond duidelijker uitleggen dat er geen beperkingen zijn. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen voor de basisverzekering te accepteren, ook moeten zij transparant zijn over welke zorg zij vergoeden. Daarnaast hanteren zorgverzekeraars als uitgangspunt dat een overstappende verzekerde zonder extra voorwaarden wordt geaccepteerd als hij naar een vergelijkbare aanvullende zorgverzekering overstapt.

Kwaliteitseisen

Verzekerden die veel zorg nodig hebben stellen volgens de ACM ook andere eisen aan de zorgverzekeraar dan verzekerden die geen zorg nodig hebben. Zij vinden bijvoorbeeld vaker dat zorgverzekeraars actief moeten zorgen voor een goede beschikbaarheid van zorg in de regio, veel keuzevrijheid moeten bieden en kwaliteitseisen moeten stellen aan zorgverleners.

Verzekerden die geen zorg nodig hebben vinden het vaker belangrijk dat zorgverzekeraars scherp onderhandelen met zorgverleners om de premie zo laag mogelijk te houden, en dat zorgverzekeraars gezond gedrag van verzekerden belonen om zorg te voorkomen.

De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders van 18 tot 80 jaar.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Zorgverzekering
Back to top