Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënten positief over taken zorgbuddy

PW20 - 10-05-2019
Patiënten zijn positief over de begeleiding door een zorgbuddy, die helpt begrijpen wat de arts bedoelt en patiënten emotioneel bijstaat tijdens ziekte of herstel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Patiënten positief over taken zorgbuddy

Patiënten vergeten vaak direct wat een specialist tijdens een consult heeft verteld. Een zorgbuddy kan daarbij helpen door tijdens het consult vragen te stellen en nadien de informatie nog eens te verduidelijken. De vijftien patiënten die hebben deelgenomen aan het Nivel-onderzoek waarderen deze rol van de zorgbuddy, maar ze denken wel verschillend over de mate waarin de zorgbuddy hen zou moeten bijstaan.

De zorgbuddy, een geneeskundestudent, is tijdens de behandel- of herstelperiode van de patiënt in elk geval één keer meegegaan naar een consult. Een deel van de patiënten had behoefte aan intensieve begeleiding van een zorgbuddy die veel kan uitleggen en regelen rondom de zorg – zoals de medicatie – en emotionele begeleiding kan bieden. Andere patiënten vonden dat de zorgbuddy een kleinere rol zou moeten krijgen, zijn aanwezigheid bij het consult vonden zij bijvoorbeeld overbodig.

42% van de patiënten vond dat de zorgbuddy iets toevoegt aan het consult, maar eenzelfde percentage vond van niet, en 17% stond hier neutraal tegenover. Deze uitkomsten kunnen volgens de onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan de verschillende verwachtingen van de buddytaken.

De evaluatie van het Nivel is onderdeel van een pilot die is opgezet door zorgverzekeraar VGZ, de Radboud Universiteit Nijmegen, het Radboudumc en zorgbegeleidingsinstituut Westterzijde.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Nivel, Zorgbuddy
Back to top