Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verzekerden krijgen meer invloed op beleid zorgverzekeraars

PW43 - 16-10-2019
Door een aanpassing van de zorgverzekeringswet kunnen zorgverzekeraars straks wensen en behoeften van verzekerden beter meenemen in hun beleid. Volgens minister Bruno Bruins van Medische Zorg krijgen verzekerden zo meer inspraak in het zorginkoop- en communicatiebeleid van zorgverzekeraars.
Verzekerden krijgen meer invloed op beleid zorgverzekeraars

Bruins verwacht dat door het wetsvoorstel – dat vorige week is aangenomen in de Tweede Kamer – ook meer dialoog zal ontstaan tussen verzekerden en zorgverzekeraars over onderwerpen die de verzekerden direct raken.

Daarnaast moeten zorgverzekeraars gaan terugkoppelen wat de inspraak van verzekerden inhield en wat ze daarmee hebben gedaan. Het bestuur van een zorgverzekeraar blijft overigens altijd de beslissingen nemen over beleid, benadrukt Bruins, en blijft ook verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

Bij alle zorgverzekeraars kunnen verzekerden  nu al enige invloed uitoefenen, maar uit een brede consultatie bleek dat er behoefte is aan een verbetering op een aantal punten; het wetsvoorstel voorziet hier nu in.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Zorgverzekering, invloed, zorgverzekeraar
Back to top