Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verscherpte maatregelen methotrexaat

PW31/32 - 31-07-2019
De Pharmacovigilance Risk Assess­ment Committee (PRAC) beveelt nieuwe, verscherpte maatregelen aan om doseringsfouten met metho­trexaat te voorkomen. Sommige patiënten hebben het geneesmiddel dagelijks in plaats van wekelijks gebruikt, waardoor ernstige gevolgen optraden, inclusief enkele sterfgevallen. Dit kwam zowel door fouten bij het voorschrijven of de uitgifte van methotrexaat als door verwarring rondom het doseringsschema.
Verscherpte maatregelen methotrexaat

De maatregelen die de PRAC voorstelt zijn: een restrictie op wie methotrexaat mag voorschrijven, waarschuwingsstickers op de verpakking beter zichtbaar maken en educatiemateriaal voor patiënten en zorgverleners beschikbaar stellen. Daarnaast zullen de methotrexaattabletten voor wekelijks gebruik voortaan in blisterverpakkingen worden verstrekt in plaats van in flesjes of kokers, zodat patiënten zich minder snel vergissen.

Methotrexaat wordt ingezet voor de behandeling van inflammatoire aandoeningen en voor een aantal typen kanker. Bij inflammatoire ziekten wordt het middel eenmaal per week gebruikt, terwijl het als antikankertherapie in een hogere dosis en frequenter wordt toegediend.

Document acties

gearchiveerd onder: Methotrexaat, Sterfte, PRAC

Reacties

01-08-2019 20:35
E.L. Willemsen zegt:

In Maastricht en heuvelland hebben we de maatregel dat alleen de specialist MTX mag voorschrijven/herhalen al jaren geleden ingevoerd. Dit tot tevredenheid van bijv reumatologen die merken dat er geen patiënten meer ‘onder de radar’ verdwijnen. Wij doen ook geen MTX in de baxterrol en vragen de patiënt geregeld wanneer deze weer op controle gaat (minimaal 2x per jaar is de norm). Het is in het begin even wennen voor alle partijen, maar het komt de medicatie veiligheid ten goede.

Back to top