Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik antitromboticum na hersenbloeding veilig

PW31/32 - 01-08-2019
Het gebruik van een antitromboticum na een intracerebrale bloeding voor de preventie van occlusieve vasculaire aandoeningen leidt mogelijk alleen tot een zeer kleine toename van de kans op een nieuwe hersenbloeding.
Gebruik antitromboticum na hersenbloeding veilig

Dit risico is waarschijnlijk te klein om de voordelen van trombocytenaggregatieremmers als secundaire preventie te overstijgen. Dit blijkt uit een prospectief open-label onderzoek bij 537 patiënten die een trombocytenaggregatieremmer of anti-coagulans gebruikten voor de preventie van occlusieve vasculaire ziekte op het moment dat zij een intracerebrale bloeding kregen. Zij werden 1:1 gerandomiseerd naar starten of juist vermijden van een trombocyten-aggregatieremmer. De mediane follow-up bedroeg twee jaar. 4% van de patiënten met een trombocytenaggregatieremmer kreeg opnieuw een intracerebrale bloeding versus 9% van de deelnemers zonder plaatjesremmer (adjusted hazard ratio 0,51; 95%-BI 0,25–1,03; p=0,060). 7% van de deelnemers met een trombocytenaggregatieremmer kreeg een grote bloeding versus 9% in de groep zonder (0,71; 95%-BI 0,39–1,30; p=0,27). 15% versus 14% kreeg een grote occlusieve vasculaire gebeurtenis (1,02; 0,65–1,60; p=0,92). Patiënten die een intracerebrale bloeding overleven hebben een grotere kans op zowel een bloeding als een occlusie. [Lancet 2019;393:2613-23]

Document acties

Back to top