Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veelbelovende medicijnen sneller bij patiënt

PW44 - 24-10-2019
Patiënten krijgen sneller toegang tot veelbelovende weesgeneesmiddelen die vanwege onvoldoende bewijs niet via het basispakket worden vergoed. Onder strenge voorwaarden mogen fabrikanten onderzoek doen terwijl patiënten het weesgeneesmiddel gebruiken. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloten.
Veelbelovende medicijnen sneller bij patiënt

De voorwaardelijke toelating voor weesgeneesmiddelen, conditionals en exeptionals, zoals het nieuwe beleid officieel heet, is met onmiddellijke ingang van kracht en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.

Bij geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen is het soms lastig aan te tonen dat het middel effectief is en voor vergoeding in aanmerking komt. Hierdoor bereiken deze middelen niet het basispakket en dus ook niet de patiënt. Door deze nieuwe regeling krijgen alle patiënten toegang tot de behandeling én vindt er verder onderzoek naar het geneesmiddel plaats. “Deze toegang vind ik van groot belang, omdat het gaat om kwetsbare patiënten voor wie geen andere behandeling is”, aldus Bruins.

Voor het nieuwe beleid is in 2019 een budget van € 24,2 miljoen beschikbaar, oplopend naar € 25,5 miljoen in 2020 en € 26,8 miljoen in 2021. Naar verwachting kunnen jaarlijks twee tot drie geneesmiddelen via voorwaardelijke toelating worden vergoed.

Farmaceutische bedrijven met een geregistreerd geneesmiddel kunnen bij het Zorginstituut een aanvraag doen voor een voorwaardelijke toelating, die maximaal zeven jaar mag duren. Vervolgens moeten ze een voorstel indienen voor onderzoek om de effectiviteit van het middel te kunnen vaststellen binnen de periode van de voorwaardelijke toelating. Ook moet de fabrikant nauw samenwerken met artsen, patiëntenorganisaties en een kennisinstituut.

Prijs

Nadat het Zorginstituut een geneesmiddel heeft geselecteerd, onderhandelt Bruins over de prijs die gedurende de voorwaardelijke toelating zal worden betaald. De overeengekomen prijs moet openbaar worden gemaakt. Uiteindelijk beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel effectief is en kan worden opgenomen in het basispakket.

Document acties

gearchiveerd onder: weesgeneesmiddelen, basispakket
Back to top