Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tamsulosine weer behandeloptie bij nierstenen

PW42 - 01-10-2019
Gebruik van een alfablokker bij urinestenen biedt mogelijk toch klinisch relevante voordelen, laten nieuwe onderzoeken zien. Daarom heeft het Nederlands Huisartsengenootschap tamsulosine opnieuw als behandeloptie opgenomen in de NHG-Standaard Urinesteenlijden.
Tamsulosine weer behandeloptie bij nierstenen

Gebruik van tamsulosine verhoogt de kans dat patiënten de steen uitplassen en leidt mogelijk tot minder pijnepisodes en minder ziekenhuisopnames.

In 2016 adviseerde het NHG nog om tamsulosine niet langer voor te schrijven bij patiënten met een vermoeden van urinestenen. Nu komt de werkgroep met een zwakke aanbeveling. De – weliswaar kleine – voordelen wegen op tegen de mogelijke nadelen zoals duizeligheid en orthostatische hypotensie. Huisartsen dienen met de patiënt de voor- en nadelen te bespreken van zowel afwachtend beleid als behandeling met tamsulosine.  

Document acties

gearchiveerd onder: Tamsulosine, Urinestenen
Back to top