Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Stel gerichte vragen over gebruik medicijnen'

Liset van Dijk: 'Intensiveer communicatie met de patiënt'

PW26 - 25-06-2019
Apothekers moeten niet alleen het gebruik van geneesmiddelen uitleggen aan patiënten en goed checken of ze het hebben begrepen, maar ook nagaan of ze problemen ondervinden. Of ze het nut van de medicatie inzien, deze in hun dagelijkse routine kunnen inpassen en bijwerkingen ervaren. Aldus Liset van Dijk tijdens haar oratie op 25 juni in Groningen.
'Stel gerichte vragen over gebruik medicijnen'

“Alleen zo kunnen apothekers de zorgverlenende rol vervullen die ze graag hebben”, meent de hoogleraar, die ervan overtuigd is dat met betere communicatie nog veel therapietrouwwinst te behalen is. “Dat is niet simpel uit te drukken in een percentage. Maar uit de praktijk blijkt dat als apothekers­assistenten bij het tweede uitgifte­gesprek gericht doorvragen, maar liefst een kwart van de mensen problemen blijkt te ervaren met het gebruik van hun medicijnen. Als je daar onmiddellijk op inspeelt, kun je het geneesmiddelengebruik optimaliseren.”

Volgens Van Dijk zijn overal in de zorgketen verbeteringen nodig: van het voorschrijven van geneesmiddelen via het afleveren tot het gebruik door de patiënt.

Om te kunnen vaststellen of therapietrouwinterventies (herinnering sturen, telefonische begeleiding, gesprek naar aanleiding van innamepatroon) ook echt effect hebben, worden in het hele land acht proeftuinen opgezet, onderdeel van een groot project van ZonMW. Van Dijk gaat deze proeftuinen samen met een nieuw kennisconsortium, Make-It, begeleiden. De proeftuinen werken als zogenaamde living labs, levensechte praktijksettings, waarin zorgverleners met elkaar interventies uit­kiezen en testen. Blijkt na een tijdje dat iets niet werkt, dan wordt gekeken of de interventie of de wijze van implementeren moet worden aangepast.

Document acties

Back to top